Ny vitbok från Folksam – Så får Sverige pensioner i världsklass

Folksams vitbok 2015 presenteras idag under ett lunchseminarium i Folksamhuset, Stockholm. Vitboken analyserar hur det svenska pensionssystemet mår idag samt framtida utmaningar och konsekvenser. Dessutom innehåller den ett reformförslag med tio åtgärder för att Sverige ska fortsätta kunna leverera pensioner i världsklass.

Vitboken är ett svar på hur pensionssystemet behöver reformeras för att möta utmaningen med lägre pensioner. Detta i en tid när sysselsättningen inte imponerar, arbetslösheten är hög, antalet arbetsår inte ökar och villkoren på arbetsmarknaden förändras i snabb takt.

– Vi engagerar oss i våra kunder och att de ska få en så bra pension som möjligt. Därför lägger vi, som första försäkringsbolag, fram ett reformförslag med ett antal åtgärder för att säkerställa detta för dagens och framtidens pensionärer, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam.

Några av åtgärdsförslagen som presenteras i vitboken 2015:  

  • En ny långsiktig bunden pensionsförsäkring som gynnas av staten och som skapar incitament för pensionsförsäkring.
  • Att PPM öppnas upp för individuell premieinsättning.
  • Höjd pensionsålder
  • Att pensionsavgiften höjs från 17,21 procent till 18,5. Det skulle höja pensionerna med 1400 kronor per månad.    

Vid dagens seminarie där framtidens pensionsutmaningar diskuteras, talar även Fredrik Reinfeldt, fd. statsminister, idag författare och föreläsare, samt Maria Wetterstrand, fd. språkrör för Miljöpartiet.

Se webbsändningen från seminariet som börjar kl 11.50
Pensionsseminarie 30 november 2015

Se bilaga för Folksams vitbok

För ytterligare information:
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, telefon 0708-31 53 62
Mojtaba Ghodsi, Publik affairsansvarig på Folksam med dotterbolag, telefon: 0702-40 78 15

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se.

Följ oss på