Pensionsgapet mellan män och kvinnor fortsatt stort

– Kvinnor får ca 65 000 kronor mindre i pension om året än männen

För tredje året i rad lanseras idag Folksams vitbok för 2017. Vitboken analyserar läget för det svenska pensionssystemet, dess utmaningar och behovet av nödvändiga förändringar för att Sverige ska kunna fortsätta leverera pensioner i världsklass. Centralt i årets upplaga är det stora pensionsgapet mellan män och kvinnor.

– Vi engagerar oss i våra kunder för att de ska få en så bra och trygg pension som möjligt. Men det finns brister i dagens pensionssystem. Ska Sverige fortsätta leverera pensioner i världsklass måste dessa brister åtgärdas utan väntetid och först på listan är jämställda pensioner, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam.

Ambitionen bakom vitboken är att inspirera till idéutveckling och diskussioner som slutligen resulterar i bättre pensioner för alla. Några utmärkande områden som presenteras i vitboken 2017 är;

En mörk pensionsframtid väntar dagens ungdom
Den totala pensionsnivån faller i förhållande till pensionärernas slutlön. Årskull 1938 fick 86 procent av slutlönen i pension, medan motsvarande andel för årskull 1949 var 78 procent. Orsaken till fallet är att den allmänna pensionen successivt har minskat från 61 procent av slutlönen för årskull 1938 till 48 procent för årskull 1949. Om reformerna uteblir visar prognosen exempelvis att den allmänna pensionen för en person som är född efter år 1994 endast kan förväntas få 40 procent av sin lön i allmän pension.

Kvinnor får 5 415 kronor mindre i pension i månaden än män
– Det är först personer födda 2005 och senare som kan få jämställda pensioner
Den genomsnittliga totala pensionsnivån för kvinnor födda 1949 uppgick till 17 173 kronor/månad, vilket motsvarar 76 procent av den genomsnittliga pensionen för män (22 588 kronor/månad). Det betyder att pensionsgapet har minskat med 6 procentenheter jämfört med årskull 1938. Med nuvarande minskningstakt sluts gapet år 2070 när årskull 2005 fyller 65 år.

Pensionärsjobba ökar kraftigt
Många pensionärer har kvar en fot i arbetslivet, samtidigt som de tar ut hel ålderspension. I årskull 1938 var det 31 procent som hade arbetsinkomster året efter att de hade gått i pension. Motsvarande andel för årskull 1949 var 49 procent.

För att läsa hela vitboken, besök folksam.se/vitboken

För ytterligare information:
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, telefon 0708-31 53 62
Annika Kristersson, Presschef Folksamgruppen, telefon: 0725-82 19 37

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på