Ny rapport: Så får Sverige pensioner i världsklass, 2016

Folksams vitbok, Så får Sverige pensioner i världsklass, är en analys av dagens svenska pensionssystem samt av de framtida utmaningar pensionssystemet står inför. Vitboken presenterar även Folksams tio förslag på hur det svenska pensionssystemet bör reformeras för att Sverige ska kunna fortsätta leverera pensioner i världsklass i en tid när sysselsättningen inte imponerar, arbetslösheten är hög, antalet arbetsår inte ökar och villkoren på arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Vitboken, som läggs fram idag, är författat av Folksams välfärdsanalytiker, Håkan Svärdman, och baseras på Folksams bearbetningar av offentlig statistik. Vitboken är Folksams bidrag till idéutveckling i en av framtidens stora svenska frågor.

Debattartikel i Dagens Nyheter:
http://www.dn.se/debatt/tio-forslag-for-att-radda-de-sjunkande-pensionerna/

Ladda ned rapporten i sin helhet här nedan.

 

 

 

Följ oss på