Folksam ger extraåterbäring till kunder med tjänstepension

Folksam Liv slår ihop tjänstepensionsverksamheten och fördelar därför extra överskott till beståndet med premiebestämd traditionell tjänstepension inom kooperativ tjänstepension. Omkring 315 000 kunder får i januari 2016 ta del av omkring 800 miljoner kronor i extraåterbäring.

– Vi engagerar oss för att kunderna ska få ut det mesta möjliga av sitt tjänstepensionssparande. När vi nu slår ihop all tjänstepensionsverksamhet måste förstås bestånden ha samma ingångsvärden inför sammanslagningen. Det är naturligtvis glädjande att de kunder inom kooperativ tjänstepension som bidragit till överskottet genom sitt pensionssparande får ta del av denna extraåterbäring, säger Maria Liljedahl, koncernchefaktuarie på Folksam Liv.

Extraåterbäringen följer av att man inom Folksam Liv slagit ihop all tjänstepensionsverksamhet, inte minst för att förbereda för en eventuell reglering för tjänstepensionsföretag (IORP2) 2019 och de övergångsregler som börjar gälla från och med 2016.

Genom att fördela extra överskott till beståndet med premiebestämd traditionell tjänstepension inom kooperativ tjänstepension likställs alltså den kollektiva konsolideringen mellan de olika tjänstepensionsbestånden inför sammanslagningen.

– Sammanslagningen skapar ännu bättre förutsättningar för att våra kunder ska fortsätta ha en långsiktigt bra utveckling på sitt tjänstepensionssparande, säger Maria Liljedahl.

Premier inbetalade före den första juni 2015 till den premiebestämda traditionella försäkringen inom kooperativ tjänstepension berättigar till extraåterbäringen. Totalt överskott som fördelas är omkring 800 miljoner kronor och antalet försäkrade kunder som berörs är 314 445.

Maria Liljedahl, koncernchefaktuarie Folksam Liv, telefon 0708-31 50 47
Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksam, telefon 0708-31 65 26

Senaste inläggen i sociala medier

Facebook

Twitter

Folksams bloggar

2018-03-16

Var: Stockholm, Grand Hôtel Vinterträdgården När: torsdagen den 15 mars Närvarande: Många fler än vanligt, omkring 1000 personer varav 200 ...

2017-06-29

I dagens metro blev jag intervjuad om hur ni kör säkert i sommar. Här kommer en kortfattad lista: Även om det blir en liten omväg välj mitt...

2018-03-15

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen (a-kassan) är en udda konstruktion jämfört med övriga socialförsäkringar. Det är en hybridform mell...

Följ oss på