Stockholm, Danderyd och Sollentuna bäst på underhåll av cykelvägar

Stockholm, Danderyd och Sollentuna är bäst på att underhålla cykelvägarna, medan Sundbyberg, Huddinge och Lidingö är sämst. Det visar Folksams undersökning av drift och underhåll av stora cykelstråk i Stockholmskommunerna.

För tredje året i rad har Folksam undersökt underhåll av viktiga cykelstråk i Stockholmsområdet. Resultatet visar på stora skillnader mellan kommunerna vad gäller drift och underhåll – det skiljer nästan 70 procent mellan bästa och sämsta kommun.

– Det måste vara möjligt att cykla året runt om trängseln och kollektivtrafiken ska få en avlastning i Stockholm, och inte bara på sommaren under bra väderförhållanden. Cykling året runt är något som engagerar många av våra kunder och därför har vi gjort den här undersökningen, säger Matteo Rizzi.

Mätningarna genomfördes på 30 platser vid stora cykelstråk i Danderyd, Huddinge, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Sundbyberg, Tyresö, Solna och Stockholm och vid följande moment: lövröjning under hösten, plogning/sandning under vintern, och sopning av lösgrus under senvinter/vår.

”Det måste vara möjligt att cykla året runt om trängseln och kollektivtrafiken ska få en avlastning i Stockholm.”

Resultatet visar att Stockholm, Danderyd och Sollentuna är klart bättre än genomsnittet (19-30 procent bättre), medan underhållet i Sundbyberg, Huddinge och Lidingö är sämre än snittet (19-37 procent sämre).

Resultatet tyder på att vissa kommuner reagerar för långsamt vid varierande väderförhållanden och borde ställa hårdare krav på sina entreprenörer. Dessutom blir skillnaden mellan traditionella plogningstekniker och sopsaltning tydligare när dessa maskiner har börjat användas i större utsträckning.

Jämfört med tidigare mätningar så är Stockholm stabilt på toppen. Det positiva resultatet för Danderyd och det negativa för Sundbyberg är också stabila jämfört med 2015. I Sollentuna har det skett en klar förbättring, medan Solna och Tyresö har varit under genomsnittet i alla tre mätningar.

Det är fler cyklister än bilister som skadas i trafiken i Sverige. Årligen får mer än 2 000 cyklister personskador som inte blir helt bra och som leder till medicinsk invaliditet. Cirka 60-80 procent av skadorna som sker under perioden november-mars skulle kunna undvikas med bättre underhåll.

– Cykling har många fördelar ur ett hälso-, miljö- och trängselperspektiv, men åtgärder för att göra cykling tryggare och säkrare behöver prioriteras. Det räcker inte med att öka hjälmanvändningen. Fler cykelbanor och bättre underhåll är minsta lika viktiga, säger Matteo Rizzi.

Läs mer i Folksams guide för cyklister – säkerhet, stöldförebyggande och tester.

För ytterligare information:
Matteo Rizzi, trafiksäkerhetsforskare Folksam, telefon 0708-31 61 19
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66

Mätpunkter och resultat

 

Följ oss på