Folksam inför krav på branschlicens för förmedlare och tar bort up front-ersättning

Folksam inför krav på branschlicens för försäkringsförmedlare för att få förmedla Folksams erbjudande. Det innebär att alla förmedlare som vill samarbeta ska ha godkänd licens från Insuresec. Folksam tar samtidigt bort up front-ersättningen som ett steg mot kommande regleringar.

Nya förmedlare ska uppvisa giltig licens från Insuresec från och med 1 september 2016. De förmedlare som Folksam redan samarbetar med ska uppvisa giltig licens före 31 december 2016. 

– Utifrån kommande regulatoriska förändringar och branschens ökade fokus på ordning och reda så vill vi säkerställa rätt kompetens hos de förmedlare och egna medarbetare som möter våra kunder. På Folksam engagerar vi oss i det som är viktigt för våra kunder och vi vill att kunderna själva ska få välja hur de ska ta del av Folksams erbjudande. Antingen genom en försäkringsförmedlare eller Folksams rådgivare, säger Lena Högfeldt, chef Affär Finans, Folksam.

Som ett första steg inför Folksam licenseringskrav för externa samarbetspartner och för de medarbetare som har kontakt med dem. I nästa steg ska Folksam se över certifieringen för egna rådgivare och medarbetare som jobbar kundnära.

Ytterligare en förändring är att Folksam tar bort den så kallade up front-ersättningen till försäkringsförmedlare. Det görs som ett led i att anpassa Folksam för kommande regleringar. Förändringen träder i kraft i och med det nya ersättningsavtalet som börjar gälla från och med den 1 september 2016.

– Kunderna ska fatta långsiktiga beslut som ska bidra till att de kan uppfylla sina pensionsdrömmar i framtiden. Därför är det viktigt för oss att kunderna får en bra rådgivning, och inte minst gäller det våra tjänstepensionskunder, säger Lena Högfeldt.

För ytterligare information:
Lena Högfeldt, chef Affär Finans, Folksam, telefon 0708-31 64 38
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66

Följ oss på