Folksam vill införliva Förenade Liv

Folksam har för avsikt att att överlåta dotterbolaget Förenade Livs verksamhet till Folksam. Det betyder att verksamheten och försäkringsbeståndet successivt ska införlivas i Folksam samt att varumärket på sikt ska avvecklas.

– Det här är ett steg i vårt engagemang för att ansvarsfullt och tillsammans med kunder och medarbetare förändras för att bli mer effektiva. I den situation som försäkringsmarknaden står inför med flera nya regelverk är det också önskvärt med färre bolag. Detta är naturligtvis till gagn för våra kunder, säger Folksams vd och koncernchef Jens Henriksson.

En process startar nu för att som ett första steg se över hur överlåtelsen kan göras på ett ansvarsfullt sätt. Det handlar om att successivt införliva Förenade Livs försäkringsbestånd i Folksam och att därefter avveckla varumärket.

– Vi gör idag endast en avsiktsförklaring. Det är många pusselbitar som måste hanteras i god ordning och i samråd med alla intressenter som påverkas av förändringen. Därför ska vi arbeta tillsammans med kunder och medarbetare, samt ha en nära dialog med Finansinspektionen, säger Jens Henriksson.

Jens Henriksson, vd och koncernchef, telefon 08-772 66 35
Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksam, telefon 0708-31 65 26

Följ oss på