Folksam sänker garantinivån i traditionell livförsäkring

För att säkerställa att den traditionella livförsäkringen fortsätter att vara ett bra alternativ för kunderna ändrar Folksam i garantin. Tidigare beräknades garantin på 95 procent av nya premieinbetalningar, nu ändras det till 85 procent. Ändringen gäller från den 1 juli 2015 och premier inbetalda före den 1 juli påverkas inte. Den 1 juli slopas nuvarande premietak på 100 000 kronor, och istället införs en gräns på 2 miljoner kronor i insatt premie per försäkrad och år.

Folksam höjer även återbäringsräntan på det kapital som betalats in före den 1 juni 2015 från 9 till 10 procent, samt ändrar återbäringsräntan till 4 procent för inbetalningar från den 1 juni.

– Vi engagerar oss i kundernas pensionssparande och gör det här för att skapa förutsättningar för en god långsiktig avkastning och trygghet i form av garanterade försäkringsbelopp, säger Lena Högfeldt, chef Affär Finans, Folksam.

Folksams traditionella livförsäkring utmärks av en utjämnad återbäring, garanti på insatt kapital och en trygg, jämn och stabil utveckling över tiden. Det är och ska fortsatt vara en försäkringsprodukt lämpad för långsiktigt försäkringssparande.

Garantiförändringen omfattar försäkringar med löpande engångspremier. Kollektivavtalade försäkringar omfattas inte.

För ytterligare information:
Lena Högfeldt, chef Affär Finans, Folksam, 0708-31 64 38
Patric Elmén, tf. presschef Folksam, 0708-31 58 01

Följ oss på