Ny rapport: Förvärvsbelopp minskar risken för nya fattigpensionärer

Ett förvärvsbelopp skulle minska risken för att pensionärer hamnar under fattigdomsgränsen, visar Folksams nya vitbok, Vägen till ett pensionssystem i världsklass, som delpubliceras idag.
Vitboken visar att handlingsplanen från regerings- och allianspartiernas Pensionsgrupp är tandlös och redogör för tre förslag som kan snabba på takten – om inget görs får kvinnor och män jämställda pensioner om 53 år. 

– Nyckeln till ekonomisk trygghet som pensionär ligger egentligen i en jämställd arbetsmarknad. Det kommer att dröja. Våra förslag kan röja vägen för ett pensionssystem som garanterar en pension som ger möjlighet till ett anständigt och oberoende liv under den tid det kommer att ta för arbetsmarknaden att bli helt jämställt, säger Britta Burreau, vd KPA Pension.

Folksams nya utgåva av vitboken Vägen till ett pensionssystem i världsklass föreslår tre åtgärder.

1. Inför ett förvärvsbelopp som minskar risken för fattigdom

Alla individer med en årsinkomst på mellan 73 800 och 190 650 kr tillförs ett förvärvsbelopp på högst 35 270 kronor i extra pensionsavgift. Kostnaderna för förvärvssbeloppet kan kvittas mot minskade kostnader för garantipension. Härigenom minskar risken för att pensionärer hamnar under fattigdomsgränsen

2. Höj pensionsavgiften vid föräldraledighet och sjukfrånvaro

Föräldrapenning och sjukpenning är pensionsgrundande, men pensionsavgiften beräknas bara på utbetald ersättning, som motsvarar 77 procent av lönen. Avgiften, borde istället beräknas på den bakomliggande inkomsten såsom för personer med sjukersättning.

3. Uppmuntra ett livslångt lärande utan pensionsförlust

Premiebefrielseförsäkring vid studier för att uppmuntra kompetensutveckling och yrkesväxling.

– Skillnaderna i pensioner mellan könen beror på att kvinnor generellt har lägre lön och utför mindre avlönat arbete jämfört med män men kvinnor bidrar under sitt yrkesliv med ett betydande avgiftsintäkter till det allmänna inkomstpensionssystemet vilket huvudsakligen blir till fördel för männen, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam.

Läs delrapporten: https://nyhetsrum.folksam.se/sv/2017/05/13/vitboken-2017

För ytterligare information:

Britta Burreau, vd, KPA Pension, telefon, 070-332 96 75

Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksamgruppen, telefon 0708-31 53 62
Mojtaba Ghodsi, public affairsansvarig på Folksamgruppen, telefon 0702-407815

 

Följ oss på