Michael Kjeller utsedd till vice vd i Folksam

Michael Kjeller, Folksam

Styrelserna i Folksam Liv och Folksam Sak beslutade vid sina respektive styrelsemöten i veckan att utnämna Michael Kjeller till ny vice verkställande direktör och ställföreträdande koncernchef i Folksam.

Michael Kjeller är chef för Kapitalförvaltning och hållbarhet i Folksamgruppen och ledamot av Koncernledningen. Han har jobbat i Folksam sedan 1988.

– Michael Kjeller är en klok och mycket kompetent person. Han åtnjuter stort förtroende både i organisationen och i försäkringsbranschen. Vi kompletterar dessutom varandra på ett bra sätt, säger Folksamgruppens vd och koncernchef Ylva Wessén.

– Jag är mycket stolt över att få det här förtroendet. Att tillsammans med alla engagerade medarbetare i Folksam varje dag arbeta för att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld är en något jag känner starkt för, säger Michael Kjeller.

Övriga förändringar
Björn Nordin har utsetts till chef för Koncernstaben och efterträder därmed Ylva Wessén i hennes tidigare roll.  Björn Nordin lämnar därmed rollen som chefsjurist och chef för Koncernjuridik. Han har jobbat i Folksam sedan 1995.

Britta Burreau har lämnat Folksams Koncernledning men fortsätter som tidigare sitt uppdrag som vd i KPA Pension. KPA är en mycket viktig verksamhet för Folksamgruppen, med stark volymtillväxt och en unik position på den kommunala tjänstepensionsmarknaden.

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-08-26

Nu i veckan anordnas en konferens med fokus på hjärnskakningar inom idrotten. Folksam försäkrar nio av tio idrottare i Sverige, vilket gör att...

2021-07-19

Se hit alla ryttare! Är hjälmen bra? Som alltid när vi testar hjälmar är det omöjligt att veta i förhand vilken hjälm som kommer bli bäst....

2021-07-14

Bara var tredje fyraåring åker bakåtvänt. Redan vid tre års ålder vänder 20 procent av svenska föräldrar sina barn framåt i bilen. Detta ...

Följ oss på