Folksamgruppen minskar sitt ägande i Swedbank

Folksamgruppen meddelar sin avsikt att sälja 25,6 miljoner stamaktier i Swedbank AB – tillika 2,3 procent av Swedbanks aktiekapital – genom ett så kallat ”accelerated bookbuilding”-förfarande riktat endast till institutionella investerare. Swedbank förblir samtidigt en långsiktig och strategisk investering för Folksamgruppen och Folksam har ingen avsikt att sälja ytterligare aktier utöver dagens besked.

Folksamgruppen äger idag cirka 104,8 miljoner aktier, vilket motsvarar ett marknadsvärde på cirka 23,4 miljarder kronor och 9,3 procent av Swedbanks aktiekapital. Det omkring nioprocentiga ägandet i Swedbank har varat i nästan åtta år. Efter försäljningen kommer ägarandelen att uppgå till 7,0 procent av aktiekapitalet. Säljare är Folksam Sak och Folksam Liv.

– Vårt ägande i Swedbank förblir långsiktigt ur både finansiellt och strategiskt perspektiv, även om det nu är rätt tid att minska Swedbankkoncentrationen i våra tillgångsportföljer. Folksams engagemang i Swedbank har varit – och är – en riktig framgångssaga för våra kunder. Avkastningen sedan 2008 uppgår till omkring 22 miljarder kronor, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef i Folksamgruppen.

Folksamgruppen ingick 2009 en avsiktsförklaring med Sparbanksgruppen och Sparbanksstiftelserna om ägandet i Swedbank. Den innebär bland annat att man tillsammans ska äga minst 20 procent av aktiekapitalet samt utgöra en långsiktig och stabil ägargrupp. Denna målsättning upprätthålls även efter Folkam Liv och Folksam Saks försäljning av 2,3 procent av aktierna i Swedbank.

Anbudsperioden börjar idag den sjätte mars 2017 klockan 17:30 och kan stänga med kort varsel. J.P. Morgan Securities har i uppdrag att ansvara för det så kallade ”accelerated bookbuilding”-förfarandet som riktas endast till institutionella investerare.

Priset på aktierna bestäms när ”accelerated bookbuilding”-förfarandet är klart och resultatet kommer att offentliggöras senast före det att Stockholmsbörsen öppnar imorgon tisdag den sjunde mars 2017 klockan 09:00. Bortsett från vissa undantag och medgivande och medgivande från J.P. Morgan Securities är Folksamgruppens återstående aktier föremål för en fastlåsningsperiod om 180 dagar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksamgruppen, 070-831 65 26, juha.hartomaa@folksam.se

  

Om Folksam

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

 

 

INFORMATIONEN I DETTA MEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS I AMERIKAS FÖRENTA STATER, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN OCH UTGÖR INTE HELLER ETT FÖRSÄLJNINGSERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER RIKTAT TILL NÅGON AV DESSA JURISDIKTIONER.

VARKEN DETTA MEDDELANDE ELLER INFORMATIONEN HÄRI FÅR ÖVERFÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKAS FÖRENTA STATER. DETTA MEDDELANDE ÄR INTE ETT FÖRSÄLJNINGSERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER ATT SÄLJAS I AMERIKAS FÖRENTA STATER. VÄRDEPAPPER FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I AMERIKAS FÖRENTA STATER OM REGISTRERING INTE HAR GJORTS ELLER UNDANTAG FRÅN REGISTRERING INTE ÄR TILLÄMPLIGT ENLIGT U.S. SECURITIES ACT FRÅN 1933, MED ÄNDRINGAR. FÖR DET FALL VÄRDEPAPPER VORE FÖREMÅL FÖR OFFENTLIGT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER I AMERIKAS FÖRENTA STATER, MÅSTE FÖRFARANDET SKE GENOM ETT PROSPEKT TILLGÄNGLIGGJORT AV EMITTENTEN ELLER SÄLJANDE VÄRDEPAPPERSINNEHAVAREN OCH INNEFATTANDE DETALJERAD INFORMATION AVSEENDE BOLAGET OCH DESS BEFATTNINGSHAVARE SAMT RELEVANTA FINANSIELLA RAPPORTER.

Följ oss på