Folksamgruppen har framgångsrikt sålt 25,6 miljoner aktier i Swedbank

Folksamgruppen har sålt totalt 25,6 miljoner stamaktier i Swedbank AB – tillika 2,3 procent av Swedbanks aktiekapital – genom ett så kallat ”accelerated bookbuilding”-förfarande till institutionella investerare till ett pris om 219 kronor per aktie.

Det är Folksam Liv och Folksam Sak som tillsammans har sålt 25,6 miljoner aktier i Swedbank. Därmed äger Folksamgruppen cirka 79,2 miljoner stamaktier, vilket motsvarar 7,0 procent av det totala antalet aktier och 7,0 procent av det totala antalet röster i Swedbank. I enlighet med tidigare kommunikation förblir Swedbank en långsiktig och strategisk investering för Folksamgruppen.

– Vårt ägande i Swedbank förblir långsiktigt ur både finansiellt och strategiskt perspektiv, även om det nu var rätt tid att minska Swedbankkoncentrationen i våra tillgångsportföljer. Folksams engagemang i Swedbank har varit – och är – en riktig framgångssaga för våra kunder. Avkastningen sedan 2008 uppgår till omkring 22 miljarder kronor, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef i Folksamgruppen.

J.P. Morgan Securities ansvarade för det så kallade ”accelerated bookbuilding”-förfarandet.

Bortsett från vissa undantag eller medgivande från J.P. Morgan Securities, är Folksamgruppens återstående aktier föremål för en fastlåsningsperiod om 180 dagar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksamgruppen, 070-831 65 26, juha.hartomaa@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se 

INFORMATIONEN I DETTA MEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS I AMERIKAS FÖRENTA STATER, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN OCH UTGÖR INTE HELLER ETT FÖRSÄLJNINGSERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER RIKTAT TILL NÅGON AV DESSA JURISDIKTIONER. VARKEN DETTA MEDDELANDE ELLER INFORMATIONEN HÄRI FÅR ÖVERFÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKAS FÖRENTA STATER. DETTA MEDDELANDE ÄR INTE ETT FÖRSÄLJNINGSERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER ATT SÄLJAS I AMERIKAS FÖRENTA STATER. VÄRDEPAPPER FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I AMERIKAS FÖRENTA STATER OM REGISTRERING INTE HAR GJORTS ELLER UNDANTAG FRÅN REGISTRERING INTE ÄR TILLÄMPLIGT ENLIGT U.S. SECURITIES ACT FRÅN 1933, MED ÄNDRINGAR. FÖR DET FALL VÄRDEPAPPER VORE FÖREMÅL FÖR OFFENTLIGT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER I AMERIKAS FÖRENTA STATER, MÅSTE FÖRFARANDET SKE GENOM ETT PROSPEKT TILLGÄNGLIGGJORT AV EMITTENTEN ELLER SÄLJANDE VÄRDEPAPPERSINNEHAVAREN OCH INNEFATTANDE DETALJERAD INFORMATION AVSEENDE BOLAGET OCH DESS BEFATTNINGSHAVARE SAMT RELEVANTA FINANSIELLA RAPPORTER. 

Följ oss på