Folksamgruppen gör sitt största köp av gröna obligationer – investerar 3 miljarder i gröna obligationer från Europeiska investeringsbanken

Folksamgruppen köper gröna obligationer till ett värde av drygt 3 miljarder kronor (400 miljoner amerikanska dollar) som Europeiska investeringsbanken ger ut. Det är Folksamgruppens hittills största enskilda förvärv. Därmed har Folksamgruppen på två år investerat omkring tjugo miljarder kronor i gröna obligationer.

Det är Europeiska investeringsbanken (EIB) som står som emittent och Folksamgruppen är en ledande investerare i denna emission. Investeringen på 400 miljoner amerikanska dollar motsvarar drygt 3 miljarder kronor och är Folksamgruppens enskilt största hittills i gröna obligationer.

– Vårt engagemang i gröna obligationer gynnar direkt våra kunder genom att deras pengar bidrar till miljö- och klimatsmarta projekt, samtidigt som de får trygg avkastning. Dessa investeringar visar hur vi kan göra verklig nytta och leva enligt Folksams vision, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef i Folksamgruppen.

Europeiska investeringsbankens är en av världens största emittenter av gröna obligationer. Obligationerna finansierar projekt inom förnyelsebar energi – till exempel vind, sol och vatten – och energieffektivitet.

Genom investeringen i Europeiska investeringsbankens gröna obligationer har Folksamgruppen nu investerat omkring tjugo miljarder kronor i gröna obligationer under två år. Målet är att innan utgången av 2018 öka investeringarna till tjugofem miljarder kronor.

Investeringen fördelar sig enligt följande inom Folksamgruppen: Folksam Liv 182 miljoner amerikanska dollar, Folksam Sak 52 miljoner amerikanska dollar och KPA Pension 166 miljoner amerikanska dollar.

För ytterligare information: 
Kajsa Forsberg Moström, presschef Folksamgruppen,

0708 31 64 07

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se.

Följ oss på