Ny rapport: Färre allvarliga älgolyckor med framtida teknik

September och oktober är de två månader då allra flest älgolyckor sker i Sverige. Årligen inträffar 5-6000 älgolyckor varav i snitt fem personer dör. Nu visar ny forskning från Folksam på att med rätt teknik skulle en stor del av dessa dödsolyckor kunna förhindras.

Folksam har studerat alla dödsolyckor i Sverige i samband med olyckor mellan personbil och älg under perioden 2005-2016. Under den perioden inträffade 47 dödsfall. Syftet med studien var att studera typiska omständigheter för en dödlig älgkollision och att undersöka om framtida autobromssystem skulle bidra till att minska antalet dödsfall i samband med en älgolycka.

– Det vi kan se i studien är att den vanligaste dödolyckan med älg sker på en rak väg i mörker, hastigheten har varit över 70 kilometer i timmen vid tiden för kollisionen och föraren har i de flesta fall inte hunnit bromsa innan kollisionen. Sedan tidigare vet vi att om en krock sker under 70 kilometer per timme ökar sannolikheten att överleva väsentligt, säger Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare Folksam.

Upp till 45 procent av de analyserade dödsfallen hade potentiellt sett kunnat förhindras med hjälp av ett mörkerseende autobromssystem genom att detektera och bromsa ned hastigheten under 70 kilometer i timmen. De autobromssystem som finns på marknaden idag* har dock begränsningar i komplett mörker samt i de fall då inte bilens strålkastare hjälper till.

– Med en modern bil med ett mörkerseende autobromssystem skulle en stor del av dödsolyckorna kunna förhindras, just eftersom många olyckor sker i mörker. Än så länge används inte teknik med till exempel värmekamera för autobroms men vi engagerar oss i att utvecklingen påskyndas så att våra kunder har möjlighet att välja en säker bil, även om man åker i områden med mycket älg, säger Anders Ydenius.

Om studien

Folksam har studerat alla dödsfall i viltolyckor 2005-2016 mellan personbil och älg. Under denna period inträffade 47 dödsfall. Analysen bestod i att för varje olycka, undersöka förutsättningarna för att ett mörkerseende autobromssystem skulle kunna detektera älgen och hinna bromsa ned hastigheten så mycket att kollisionen var överlevnadsbar. I varje olycka mättes den fria sikten 60 meter innan kollisionspunkten. Autobromssystemets prestanda antogs vara maximalt 60 meter framför bilen och 24 grader i sidled oavsett ljusförhållanden.
Autobromssystemet bromsar maximalt 1 sekund om tiden innan kollision var tillräckligt lång.

*Volvo är det enda bilmärket idag som har ett autobromssystem avsett för att detektera älg även under begränsade ljusförhållanden.

För ytterligare information:

Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare Folksam, telefon 070-831 62 86
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på