Pensionärernas främsta råd till dagens unga: Spara mer! – ändå minskar pensionssparandet

Nära hälften av landets pensionärer önskar – med facit i hand – att de hade varit mer aktiva i sitt sparande eller sparat mer till sin pension. Fyra av tio har dessutom fått lägre pension än de förväntat sig. Men landets förvärvsarbetare verkar inte dragit lärdom av detta. Istället har deras pensionssparande minskat med tio procentenheter på sex år. Det visar en granskning* från Folksam.

Pensionssparandet minskar bland dem som arbetar samtidigt som dagens pensionärer önskar att de hade sparat mer. Det visar Folksams undersökning bland ålderspensionärer och förvärvsarbetande.

De tillfrågade pensionärerna har bland annat fått svara på frågan om vilket råd de skulle ge till en 35-åring för att hen ska få en hygglig pension. Pensionärernas bästa pensionstips är att:

· spara till pensionen, 43 procent
· investera i bostaden, 21 procent
· arbeta så länge som möjligt, 10 procent

− Det krävs ett personligt engagemang för att säkra en trygg pension, och för att hjälpa våra kunder planera sin framtida ekonomi har vi rådfrågat dem som redan gått i pension. Pensionärernas främsta tips är att spara mer till pensionen. Ett eget pensionssparande kombinerat med några extra års förvärvsarbete ökar möjligheterna till en tryggare ekonomi som pensionär, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam.

Men Folksams undersökning bland dagens förvärvsarbetande visar att pensionssparandet minskar. Sedan 2008 har pensionssparandet minskat från 57 till 47 procent, och minskningen är störst bland kvinnor. Andelen kvinnor som pensionssparar har minskat från 61 till 49 procent de senaste sex åren, medan andelen män som pensionssparar har minskat från 53 till 46 procent.

Värmlands och Västernorrlands pensionärer mest missnöjda
Bland pensionärerna tycker 63 procent att deras ekonomi blivit sämre sedan de pensionerade sig. Flest missnöjda pensionärer finns i Värmlands och Västernorrlands län. Där uppger över 72 procent att deras ekonomi försämrats efter pensionen. Nöjdast är pensionärerna i Uppsala län. Där svarar 40 procent att de har oförändrad eller bättre ekonomi efter pensionering.

Många tycker också att de fått lägre pension än de förväntade sig. Enligt undersökningen tycker 41 procent av Sveriges pensionärer att deras sammanlagda pension blev lägre än de trott. Här utmärker sig Skåne där hela 47 procent tycker att pensionen blev lägre än förväntat. I Stockholm tycker bara 36 procent att pensionen blev lägre än förväntat, och hälften tycker att den blev precis som de förväntat sig.

Men allt är inte mörkt för landets pensionärer. Undersökningen visar också att en klar majoritet, 76 procent, tycker att de gick i pension vid rätt tidpunkt. Det de gillar mest med livet som pensionär är att kunna bestämma över sin egen tid, och allra gladast över det är pensionärerna i Gävleborg.

* TNS Sifo har på uppdrag av Folksam intervjuat 3 404 ålderspensionärer över 65 år den 21-27 november 2013. Totalresultatet har vägts så att det är representativt för de 17 län som ingår (200 intervjuer per län).
1 000 förvärvsarbetande personer 18-65 år intervjuades av Ipsos på uppdrag av Folksam den 10-27 februari 2014. Se bilagor för resultattabeller samt rapport.

För ytterligare information: 
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, telefon 0708-31 53 62
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66

Följ oss på