Folksam och KPA Pension återinvesterar 2 miljarder kronor i Volvo Cars

Folksam och KPA Pension, som ingår i Folksamgruppen, återinvesterar 2 miljarder i preferensaktier i Volvo Car AB, i samband med att befintliga preferensaktier löses in.

– Investeringen ger våra kunder en god riskjusterad avkastning och ett fortsatt engagemang i ett framgångsrikt bolag med stark anknytning till svensk industri. Inte minst inom frågor som elektrifiering och självkörande bilar ligger Volvo Cars långt framme, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet, Folksamgruppen.

Folksamgruppens investering fördelar sig enligt följande: Folksam Liv 1 000 miljoner kronor, Folksam Sak 200 miljoner kronor och KPA Pensionsförsäkring 800 miljoner kronor.

Lenner & Partners har varit Folksamgruppens rådgivare i samband med transaktionen.

 

För mer information:

Christina Sjölund, Investerarrelationer Folksamgruppen, +46 8 772 67 39
Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet, Folksamgruppen, +46 708 31 53 21

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-08-26

Nu i veckan anordnas en konferens med fokus på hjärnskakningar inom idrotten. Folksam försäkrar nio av tio idrottare i Sverige, vilket gör att...

2021-07-19

Se hit alla ryttare! Är hjälmen bra? Som alltid när vi testar hjälmar är det omöjligt att veta i förhand vilken hjälm som kommer bli bäst....

2021-07-14

Bara var tredje fyraåring åker bakåtvänt. Redan vid tre års ålder vänder 20 procent av svenska föräldrar sina barn framåt i bilen. Detta ...

Följ oss på