Skadeläget med anledning av stormen Alfrida

Stormen Alfrida har farit fram i Sverige, särskilt på landets östkust, med vindhastigheter på drygt 30 meter per sekund. När Alfrida väl bedarrar, återstår skador på fastigheter och annat.

Tom Forsman, avdelningschef för byggskador på Folksam, har ni redan börjat se effekterna av stormen Alfrida?

 – Ja, idag onsdag har vi tagit emot omkring tusen samtal från kunderna, vilket är dubbelt upp mot en vanlig dag. Antalet anmälda stormrelaterade skador efter den här första dagen uppgår till omkring 300. Vi räknar med att anmälningarna fortsätter att komma in ikväll och imorgon efter stormen.

Vad är det för typ av skador det handlar om?

– Det vanligaste är att kunderna anmäler träd som fallit ner över byggnader. Det kan betyda att skadorna kan bli något mer kostsamma än normalt vid stormskador.

Och vilka områden är mest drabbade?

– Stormskadorna finns främst längs Norrtäljeområdet, Uppsala samt i Stockholm.

Vad ska drabbade göra, förutom att ringa sitt försäkringsbolag?

– För att begränsa eventuella stormskadors omfattning, kan man göra en hel del utan att invänta godkännande från sitt försäkringsbolag, som att ta bort nedfallna träd och täcka över skador. Det är också viktigt att dokumentera skadorna med foton och att spara alla kvitton på eventuella utlägg. Men det viktigaste är ändå att inte ta några onödiga risker så att man själv skadar dig.

Fakta: Råd till drabbade

Har du drabbats av stormen Alfrida eller har ytterligare frågor med anledning av den, ring då Folksam på 0771-950 950.

Här följer tre konkreta råd från byggskadechefen Tom Forsman för att begränsa stormskador:

  • Om ett träd har blåst ner över en byggnad, så behöver det tas ned för att inte skadan ska förvärras. Var dock väldigt försiktig och anlita fackman om du känner dig osäker.
  • Försök att täcka över eventuella skador mot nederbörd. Känner du dig osäker så ta hjälp av en byggfirma.
  • Om du har du fått skador på värmeanläggning eller elinstallationer, så kontakta en reparatör eller elektriker.

Följ oss på