Debatt: Låg och medelinkomsttagares privata pensionssparande behöver stimuleras

 

På Dagens Industris debattsida lyfter Folksam och flera bolag inom Svensk Försäkring vikten av att spara privat för en bra pension. Det gäller inte minst många låg- och medelinkomsttagare. För att stimulera deras privata pensionssparande föreslår vi därför att staten matchar individens sparande med 20 procent upp till 12 000 kronor per år.

Hur höga våra pensioner blir beror på vilka val vi gör genom livet. Vi vet att människor tenderar att spara för lite till sin pension och ofta tänker förkortsiktigt på sitt sparande. Samtidigt behöver den allmänna pensionen kompletteras med både tjänstepensionssparande och privat pensionssparande för drägliga pensionsinkomster. Dagens tonåringar beräknas få cirka 40 procent av sin slutlön i allmän pension. Det kan jämföras med dagens 81-åringar som när de gick i pension fick i snitt 86 procent av sin slutlön i total pension och där merparten av pensionen var allmän pension.

I debattartikeln skriver Folksamgruppens vd Jens Henriksson och åtta andra representanter från försäkringsbranschen att staten med det nya pensionssystemet har lagt ett stort ansvar för pensionsutfallet på medborgarna. Ändå är Sverige ett av få länder som inte stimulerar privat pensionssparande trots rekommendationer från både EU och OECD. Fram till 2015 sparade 1,9 miljoner personer till sin pension genom det avdragsgilla privata pensionssparandet. Sedan togs den möjligheten togs bort. De med inkomst under 200 000 kronor per år sparade i genomsnitt omkring 350 kronor per månad. Folksam, Svensk Försäkring och övriga bolag uppmanar nu regeringen och pensionsgruppen att inom ramen för uppgörelsen om högre pensioner under 2019 införa ett privat pensionssparande genom matchning.

I korthet föreslår vi följande:

  • Pensionssparandet sker med beskattad inkomst på ett pensionskonto. Staten matchar sparandet med 20 procent upp till ett tak på 12 000 kronor. Ett sparande på 12 000 kronor ger därmed ett maximalt bidrag från staten på 2 400 kronor per individ och år som sätts in på pensionskontot.
  • För att få tillgodogöra sig matchning bör staten ställa krav på att individen inte tar ut sparandet före exempelvis 61 års ålder och att det måste tas ut under en längre period, förslagsvis minst 5 år.
  • För att få unga att intressera sig för sin pension och börja spara tidigt får de en startbonus om sparandet påbörjas före exempelvis 25 års ålder och uppgår till minst 200 kronor per månad i fem på varandra följande år.

Läs debattartikeln i sin helhet här:

https://www.di.se/debatt/subventionera-pensioner-for-laginkomsttagare/

Följ oss på