Orimligt att pensionssparande föreslås finansiera skattegynnat grönt banksparande

Den 31 mars tog finansminister Magdalena Andersson emot en utredning om grönt sparande. Utredaren har helt missat att gynna grönt pensionssparande och föreslår att skattemässigt endast gynna grönt banksparande.

Utredarens förslag är kontraproduktivt eftersom hon föreslår att finansiera stimulansen till det gröna banksparandet genom att öka beskattningen av pensionssparande i kapitalförsäkringar. Folksamgruppen föreslår istället att regeringen gynnar klimatomställningen genom att även gynna grönt pensionssparande.

– Folksamgruppen välkomnar insatser som bidrar till klimatomställningen, men förslagets brister måste rättas till om de ska tas vidare av regeringen. Vi uppmanar regeringen att stimulera pensionskapitalet att investeras grönt genom att stimulera pensionssparare att spara grönt. En sådan stimulans behöver finansieras genom ökad beskattning av verksamhet med negativ miljöpåverkan istället för att öka beskattningen på pensionssparande i kapitalförsäkringar, även om pensionssparandet är grönt, säger säger Anna-Karin Laurell, chef affärsområde Liv.

Folksamgruppen har bedrivit ett proaktivt klimatarbete i 20 års tid. Vårt mål är att de dryga 450 miljarderna som vi förvaltar ska nå nettonollutsläpp. Folksamgruppen är en av grundarna till UN-convened Net-Zero Asset Owner Alliance som tillsammans förvaltar 46 000 miljarder kronor, 46 gånger svenska statsbudgeten. Alla investerare i Nettonollalliansen har åtagit sig att nettonollutsläpp. De svenska livbolagen förvaltar tillsammans 4 700 miljarder kronor och ses som ledande inom hållbarhet internationellt.

Följ oss på