Kraftigt pensionsfall ger mindre än halva lönen i allmän pension – och allra sämst är det för kvinnorna

Mindre än halva lönen i allmän pension och en total pensionsnivå på tre fjärdedelar av slutlönen – så ser verkligheten ut för personer födda 1946. Fortsätter pensionsfallet i samma takt kommer de som är födda 1995 bara att få 41 procent av slutlönen i allmän pension. Det visar en ny rapport från Folksam.

Folksams rapport baseras på en särskild registerbearbetning som Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort på uppdrag av Folksam och totalt ingår 637 272 individer. Rapporten visar att den totala pensionsnivån sjönk från 86 till 77 procent av slutlönen för årskullarna födda 1938 –1946. Det är ett kraftigt pensionsfall som beror på att den allmänna pensionen minskade från 61 till 49 procent av slutlönen för personer födda 1938 –1946.

Allt talar för att den allmänna pensionen fortsätter att sjunka på grund av en minskad dödlighet och ökad livslängd. Något som inte har kompenserats med en senareläggning av pensioneringen i motsvarande grad.

– Vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om genom att kontinuerligt analysera samhällsförändringen inom social- och avtalsförsäkringsområdet. På pensionsområdet ser det dystert ut. Om det fortsätter på samma sätt kommer den som är född 1995 bara att få 41 procent av slutlönen i allmän pension. Senareläggs pensioneringen till 69 års ålder stiger pensionen till 63 procent, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam.

Folksams rapport visar att allra sämst är det för kvinnorna. Den genomsnittliga totala pensionsnivån för kvinnor födda 1946 uppgick till 15 840 kronor per månad, vilket motsvarar 74 procent av den genomsnittliga pensionen för män. Män har dessutom nästan dubbelt så mycket i tjänstepension som kvinnor.

Andelen personer med tjänstepension har ökat något för årskullarna1938 –1946, från 90 till 93 procent. Tjänstepensionen har också stigit för samtliga årskullar 1938 –1946 från 17 till 21 procent av slutlönen. Den privata pensionens andel av slutlönen har minskat svagt från 7 till 6 procent av slutlönen trots ett ökat privat pensionssparande.

Många pensionärer har kvar en fot i arbetslivet, samtidigt som de tar ut hel ålderspension. I årskull 1938 var det 31 procent som hade arbetsinkomster året efter att de hade gått i pension. Motsvarande andel för årskull 1946 var 45 procent.

Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie där pensionsnivån för pensionärerna i det reformerade pensionssystemet analyseras. Den baseras på en särskild registerbearbetning som Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort på uppdrag av Folksam. I år kartläggs samtliga årskullar födda mellan åren 1938 –1946 och undersökningen omfattar 637 272 personer. Se bilaga för rapporten i sin helhet.

För ytterligare information:
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, telefon 0708-31 53 62
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66

Följ oss på