Finansiellt starkt år för Folksam LO Pension

Det blev ett finansiellt mycket starkt år för Folksam LO Pension bland annat tack vare en totalavkastning på fondförsäkringstillgångarna på 24,3 procent. Premieinbetalningarna ökade med 7 procent och landade på 7,9 miljarder kronor. Fondförsäkringstillgångarna ökade med 30 miljarder kronor från 88,6 miljarder kronor till 118,6 miljarder kronor. Årets resultat blev 312 miljoner kronor och är därmed starkare än 2018 då resultatet var 238 miljoner kronor, en ökning med 31 procent.

Folksam LO Fondförsäkring är fortsatt det största fondförsäkringsföretaget på den kollektivavtalade tjänstepensionsmarknaden sett till förmedlade premier enligt Svensk Försäkrings senast publicerade statistik. Företagets premieinbetalningar ökade under verksamhetsåret främst tack vare ökat antal inflyttar.

-Sett till avkastningen har 2019 varit ett fantastiskt fint år för våra kunder. Vår Entréfond 100 avkastade 33,3 procent och totalavkastningen på fondförsäkringstillgångarna landade på 24,3 procent. Den goda avkastningen, tillsammans med att vi har fördjupade dialoger med fondbolagen kring utveckling av hållbarheten i vårt fondutbud, bidrar verklig till en schysst pension för kunderna, säger Mia Palmgren Liblik, vd Folksam LO Fondförsäkring.

 Viktiga händelser under året:

  • Under 2019 har Folksam LO Fondförsäkring tagit ännu ett steg i utvecklingen mot en modernare IT-plattform
  • Under hösten har ändring har även genomförs i entrélösningen för SAF-LO 2014 och KAP-KL/AKAP-KL, samband med kundens val av fonder i det fria utbudet och parterna har även utökat kraven vad gäller hållbarhet.
  • Folksam LO Fondförsäkring har under året fortsatt att utveckla hållbarhetsarbetet med fördjupade dialoger med våra utvalda fondbolag.
  • Under 2019 delades för första gången Folksam LO Fondförsäkring hållbarhetspris Ledstjärnan ut.
  • Folksam LO Fondförsäkring har ingått avtal med Allfunds vilket ger möjlighet att använda en modern plattform för fondhandeln.

 

För mer information, kontakta:

Mia Palmgren Liblik, vd Folksam LO Fondförsäkring, +46 8 772 77 43, mia.liblik@folksam.seChristina Sjölund, Investerarrelationer Folksamgruppen, +46 8 772 67 39, christina.sjolund@folksam.se

 

Följ oss på