Få anser att sparbolag arbetar aktivt med klimatfrågan

Misstron mot banker och sparbolags engagemang för hållbarhet och klimat är stort, samtidigt som ansvarsfulla investeringar kommer högt upp på listan över vad som är viktigt vid val av sparandebolag. Det ser Folksam i sin undersökning ”Så sparar svenskarna”.

Folksam har tillsammans med Kantar Sifo genomfört en undersökning om svenskarnas sparande. Enligt ”Så sparar svenskarna” anser två tredjedelar att det är viktigt att banker och sparbolag ser till att spararnas pengar investeras ansvarsfullt i hållbar utveckling. Men samtidigt anser färre än var tredje att deras nuvarande bank eller sparbolag lever upp till det.

Det är inte bara ansvarsfulla investeringar som svenskarna anser att banker och sparbolag inte gör. De anser inte heller att de agerar för en hållbar utveckling. Bara en fjärdedel av svenskarna tycker att det görs. Och endast 14 procent anser att deras val av bank eller sparbolag arbetar aktivt med klimatfrågan. Men osäkerheten är stor kring hur sparpengar investeras. Nära fyra av tio vet inte om deras pengar investeras med omtanke om klimatet.

− Att det finns en sådan misstro mot, men även låg kännedom om, i vilken utsträckning banker och sparbolag arbetar med hållbarhet och klimat är tråkigt att se. Nyligen kom Fair Finance rapport som visar på att banker agerar allt mer hållbart i sina investeringar. Ansvarsfulla investeringar är även något vi på Folksam jobbat med länge, säger Anna-Karin Laurell, affärsområdeschef Folksam Liv.

− Som en av Sveriges största kapitalägare, med ett förvaltat kapital på över 449 miljarder kronor, kan vi både sätta press på bolag att agera hållbart, men även investera pengarna där de gör störst nytta, inte bara för kunderna utan även för klimatet. Det kanske man inte alltid tänker på när man lägger undan pengar till ett långsiktigt sparande, fortsätter Anna-Karin Laurell.

55 procent av svenskarna är trots allt nöjda med sitt sparande idag. Den siffran är ännu högre för de som anser att ansvarfulla investeringar är viktigt och samtidigt tycker att deras bank eller sparbolag uppfyller det kravet. Då är hela åtta av tio nöjda med sitt val av bank eller sparbolag.

− Klimat och hållbarhet är en viktig fråga, och undersökningen visar på att det även är något som kunderna värdesätter att vi engagerar oss i. Vi arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan. Inte minst vårt senaste åtagande att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser i placeringsportföljen till år 2050 visar på det, säger Anna-Karin Laurell.

I undersökningen syns att när svenskar diskuterar klimatfrågan med andra kommer konsumtion, resor och vad som ligger på tallriken högt upp, medan inte ens var tionde svensk diskuterar sitt sparande utifrån klimatpåverkan.

− Som en av de största investerarna i Sverige vet vi att vi gör skillnad för klimatet samtidigt som kunderna kan känna sig trygga. Ibland brukar man prata om de fem B:na: bilen, biffen, bostaden, butiken och börsen, som delar som påverkar klimatet. Det är dags att börsen nu kommer upp på bordet, säger Anna-Karin Laurell,

Om undersökningen ”Så sparar svenskarna”
Undersökningen ”Så sparar svenskarna” är gjord av Folksam tillsammans med Kantar Sifo. Pressmeddelandet baserar sig på två undersökningar genomförda oktober 2018 samt november 2019. Sammanlagt genomfördes 2013 intervjuer (2018) samt 2020 intervjuer (2019) över hela Sverige i åldrarna 25–65 år.

För mer information
Anna-Karin Laurell, 08-772 77 12
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på