IR-Rummet

Filter

Folksams årsrapporter för 2023

Folksamgruppens makroekonomiska uppdatering mars 2024 och kommentar om Riksbankens räntebana

Folksamgruppens makroekonomiska uppdatering februari 2024: Finanspolitiken i fokus

Folksamgruppen investerar i FN-obligation för att stötta småskaligt jordbruk

Folksam säljer aktier i Sicklaön Invest och ökar ägarandelen i Tornet Bostadsproduktion

1 2 3 7