Extra koll på bilbränder under 2020

2017 genomförde Folksam tillsammans med resten av försäkringsbranschen utökad kontroll av bilbränder i syfte att upptäcka bedrägerier. Nu är det dags igen.

​Under 2017 betalades närmare 252 miljoner kronor ut av försäkringsbranschen i skadeersättning för bilbränder.

− Vi ser att det är ett stort problem samhället när man eldar upp bilar i olika syften. Bränderna skapar en otrygghet hos människorna som bor i området och kan vi genom denna insats minska problemet bidrar vi till att samhället blir lite bättre och vi förhindrar samtidigt att felaktig försäkringsersättning betalas ut till gagn för våra kunder, säger Patrik Lindén, utredningschef Folksam.

Larmtjänst är de som ligger bakom den gemensamma aktiviteten där Folksam ingår. För Folksams del anmäldes cirka 1500 ärenden under 2019 gällande bilbränder. Under året som kommer så kommer Folksams utredningsavdelning att titta närmare på anmälda bilbränder och vid oklara fall kommer de att påbörja en fördjupad utredning.

− Vi vet att när vi gör riktade insatser mot ett problem sprids det i kretsar som ägnar sig åt denna typ av försäkringsbedrägerier. En konsekvens blir då att beteendet minskar, säger Patrik Lindén.

 

Följ oss på