Valberedningarnas förslag till Folksams bolagsstämmor 2020

Valberedningarna i Folksam Liv och Folksam Sak framlägger följande förslag till val av styrelser inför de ordinarie bolagstämmorna den 16 april 2020.

Styrelsen Folksam Liv, att väljas t.o.m. 2021 års stämma:

Ordinarie ledamöter Titel Omval/Nyval
Lars Ericsson, ordförande Vd Konsumentföreningen Sthlm Omval (ordförande)
Göran Arrius Ordförande Saco Omval
Britt Hansson Vd och koncernchef OK ekonomisk förening Omval
Cecilia Hermansson Forskare KTH och seniorekonom på Swedbank Omval
Lars-Inge Larsson Förbundskassör SKPF Omval
Elisabeth Brandt Ygeman 2:e vice förbundsordförande Handels Omval
Robert Eriksson Ekonomichef Kommunal  Nyval
Johan Lindholm Förbundsordförande Byggnads  Omval
Eva Nordström Vd Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)  Omval
Mikael Åbom Vd och koncernchef Fonus ekonomisk förening  Omval
Johanna Jaara Åstrand Förbundsordförande Lärarförbundet Omval
Britta Lejon Vice ordförande i TCO och ordförande i Fackförbundet ST Omval

 

Avgår från Folksam Livs styrelse: Tobias Baudin.

  Styrelsen Folksam Sak, att väljas t.o.m. 2021 års stämma:

Ordinarie ledamöter Titel Omval/Nyval
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande Ordförande LO Omval
(ordförande)
Ulf Andersson Ekonomichef IF Metall Omval
Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet Omval
Anders Lago Ordförande HSB Omval
Leif Linde Ordförande KFO Omval
Malin Ackholt Förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket  Omval
Helena Liljedahl Vd KF Fastigheter AB  Omval
Patrik Nygren Vd Unionen Medlemsförsäkring AB  Omval
Heidi Stensmyren Förbundsordförande Sveriges Läkarförbund  Omval
Pia Carlsson Törnqvist Varumärkes- och kommunikationschef KF ekonomisk förening  Omval
Åsa Fahlén Förbundsordförande Lärarnas Riksförbund Omval

 

Valberedningarna i Folksam Liv och Folksam Sak föreslår, efter rekommendation från revisions- och complianceutskotten, att Ernst & Young AB utses till revisorer till och med 2021 års stämmor.

 

Valberedningarna för Folksam Liv och Folksam Sak utgörs av:
Ella Niia, ordförande
Torbjörn Bredin
Tommy Ohlström
Robert Söderhjelm

 

Kajsa Moström
Presschef Folksam
0708-31 64 07
kajsa.forsberg-mostrom@folksam.se

Följ oss på