764 000 deltidsarbetande kvinnor de stora pensionsförlorarna

En tredjedel av alla kvinnor arbetar deltid. Oavsett om det är frivilligt eller ofrivilligt får det till följd att pensionen blir låg. Men att en deltidsarbetande kvinna växlar till heltid räcker inte – det krävs ytterligare insatser för att få en trygg ålderdom. Det visar Folksams granskning av hur deltidsarbete påverkar pensionen.

Är du kvinna och arbetar deltid? Då är du en av de stora pensionsförlorarna. Och du är inte ensam – nästan 764 000 kvinnor arbetar deltid och får därmed räkna med en låg pension. Deltidsarbete innebär ofta också att inkomsten är så låg att det är svårt att ha råd med privat pensionssparande.

Folksams granskning visar att det lönar sig att gå över till heltidsarbete, helst i god tid innan pension. En kvinna som har en deltidtjänst på 75 procent och har en månadslön på 18 750 kronor kan höja sin pension med 1 375 – 1 655 kronor per månad, om hon går upp till heltid. Förutom högre pension innebär det en ökad inkomst efter skatt på 53 136 kronor per år, vilket ökar möjligheten för ett privat sparande fram till pension.

En höjning av arbetstiden med 25-30 procent ger alltså en höjning av pensionen med 13-17 procent samt en ökad inkomst under arbetslivet.

– Heltidsarbete är nödvändigt, men inte alltid tillräckligt för att garantera en rimlig pension. Framför allt gäller det kvinnor som deltidsarbetar. Många av dessa är kunder i Folksam och av engagemang för dem vill vi belysa frågan, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam.

Men det finns fler sätt att påverka sin framtida ekonomi som pensionär. Det är särskilt tre insatser som kan ha väsentlig betydelse:

– Senarelägg pensioneringen – jobba så länge som möjligt då de extra åren har stor påverkan på pensionen.
– Minska utgifterna – till exempel genom att amortera på bostadslånet, eller byta till en billigare bostad i god tid innan pension.
– Se över pensionssparandet – välj ett prisvärt premie- och tjänstepensionssparande och komplettera om möjligt med individuellt sparande.

– Våra beräkningar visar att många måste se över sina framtida kostnader och spara för att få en rimlig ekonomisk standard när de går i pension, säger Håkan Svärdman.

För ytterligare information: 
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, telefon 0708-31 53 62
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

 

Följ oss på