TCO och tolv medlemsförbund väljer Folksam

TCO och tolv av medlemsförbunden har i en gemensam upphandling valt Folksam som försäkringsgivare för sina respektive organisationsförsäkringar. Upphandlingen omfattar organisations-, tjänsterese- och deltagarolycksfallsförsäkring för TCO och de tolv förbunden. Avtalet är treårigt med start den 1 juli 2020.TCO och tolv av medlemsförbunden har i en gemensam upphandling valt Folksam som försäkringsgivare för sina respektive organisationsförsäkringar. Upphandlingen omfattar organisations-, tjänsterese- och deltagarolycksfallsförsäkring för TCO och de tolv förbunden. Avtalet är treårigt med start den 1 juli 2020.

– Jag är glad att TCO och tolv av medlemsförbunden* valde att tacka ja till Folksams erbjudande i upphandlingen. Fyra av förbunden har vi haft som kunder tidigare men nu ansluter åtta nya till vår organisationsförsäkring. Det här visar att vi har ett bra samarbete med fackliga organisationer och det är ett fint kvitto för oss eftersom det är sådana samarbeten som är vår själ och vårt hjärta, säger Elisabeth Sasse, chef för Folksam Saks affär.  

– En viktig del av TCO:s arbete är att tillsammans med förbunden hitta olika lösningar som genererar medlemsnytta. Det nya samarbetet med Folksam är ett exempel på ett sådant, säger Pia Netteryd, chef på team Verksamhetsstöd, TCO.

* De tolv TCO-förbunden som valt Folksam är: Finansförbundet, Forena, Försvarsförbundet, Journalistförbundet, Lärarförbundet, Polisförbundet, ST, SYMF, Teaterförbundet, Tull-Kust, Vision och Vårdförbundet

Folksamgruppens pressjour
08-772 66 60
pressjour@folksam.se

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2020-06-23

Just nu genomför vi på Folksam en undersökning om gravidas bilbältesanvändning tillsammans med Chalmers industriteknik. Undersökningen är ö...

2020-05-19

I fredags släppte vi på Folksam ett nytt hjälmtest. Nytt för i år är att vi på Folksam genomförde testet med stöd från intresseorganisati...

2020-03-08

I dag på internationella kvinnodagen vill jag göra er uppmärksamma att det även behöver arbetas med att få bort ojämlikheter i transportsyst...

Följ oss på