TCO och tolv medlemsförbund väljer Folksam

TCO och tolv av medlemsförbunden har i en gemensam upphandling valt Folksam som försäkringsgivare för sina respektive organisationsförsäkringar. Upphandlingen omfattar organisations-, tjänsterese- och deltagarolycksfallsförsäkring för TCO och de tolv förbunden. Avtalet är treårigt med start den 1 juli 2020.TCO och tolv av medlemsförbunden har i en gemensam upphandling valt Folksam som försäkringsgivare för sina respektive organisationsförsäkringar. Upphandlingen omfattar organisations-, tjänsterese- och deltagarolycksfallsförsäkring för TCO och de tolv förbunden. Avtalet är treårigt med start den 1 juli 2020.

– Jag är glad att TCO och tolv av medlemsförbunden* valde att tacka ja till Folksams erbjudande i upphandlingen. Fyra av förbunden har vi haft som kunder tidigare men nu ansluter åtta nya till vår organisationsförsäkring. Det här visar att vi har ett bra samarbete med fackliga organisationer och det är ett fint kvitto för oss eftersom det är sådana samarbeten som är vår själ och vårt hjärta, säger Elisabeth Sasse, chef för Folksam Saks affär.  

– En viktig del av TCO:s arbete är att tillsammans med förbunden hitta olika lösningar som genererar medlemsnytta. Det nya samarbetet med Folksam är ett exempel på ett sådant, säger Pia Netteryd, chef på team Verksamhetsstöd, TCO.

* De tolv TCO-förbunden som valt Folksam är: Finansförbundet, Forena, Försvarsförbundet, Journalistförbundet, Lärarförbundet, Polisförbundet, ST, SYMF, Teaterförbundet, Tull-Kust, Vision och Vårdförbundet

Folksamgruppens pressjour
08-772 66 60
pressjour@folksam.se

Följ oss på