Folksam upphandlar advokattjänster

Folksam kommer att bjuda in advokatbyråer och andra juridiska konsulter att delta i en ramavtalsupphandling av juridiska tjänster. I upphandlingen kommer Folksam att ställa tydliga krav på effektivitet och professionalitet. Folksam vill också påverka advokatbyråerna att göra sitt jämställdhetsarbete mer resultatstyrt. Upphandlingen beräknas vara genomförd under våren 2013.

Det är relativt ovanligt att privata bolag genomför större upphandlingar av juristtjänster i Sverige. Utomlands är trenden den att allt fler klienter börjar ställa krav på effektivitet och prisvärdhet gentemot sina advokater, men i Sverige har utvecklingen gått betydligt långsammare än i exempelvis USA.

– Folksam behöver utvidga de upphandlingar som görs av varor och tjänster till att även omfatta juristtjänster. Upphandlingen spänner över ett brett fält av rättsområden som hanteras inom Folksams koncernjuridikavdelning. Genom att se till att vi får bästa möjliga kvalitet till bästa möjliga pris från våra advokater vässar vi Folksam för framtiden. I slutändan handlar det om att skapa största möjliga kundnytta, säger Björn Nordin, chefsjurist hos Folksam.

Advokatbranschen är extremt mansdominerad i framförallt de högre senioritetsgraderna (endast omkring 12-13 procent av delägarna på de 50 största affärsjuridiska byråerna är kvinnor) trots att det under senare år har nyanställts fler kvinnor än män. Jämställdhetsfrågan på byråerna börjar nu uppmärksammas mer och mer och Folksam hoppas kunna bidra till en positiv utveckling.

– Folksam har ett stort engagemang i jämställdhetsfrågor och har länge drivit frågan om jämställda styrelser. Genom upphandlingen hoppas vi också kunna påverka advokatbranschen på ett ansvarsfullt sätt så att branschen blir mer resultatstyrd i sitt jämställdhetsarbete. Vi hoppas på en god dialog i dessa frågor med de byråer som vi väljer ut, säger Björn Nordin.

Förfrågningsunderlaget skickas ut den 14 januari 2013 och upphandlingen beräknas vara klar under våren 2013.

För ytterligare information:
Björn Nordin, chefsjurist Folksam, telefon 0708-31 50 77
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

Följ oss på