Oror för coronaviruset – så gäller Folksams reseförsäkring

Nu börjar smittspridningen öka igen runt omkring i Europa. Det här påverkar även svenskar som bokat resor inför höstlovet, eller som redan befinner sig i utlandet. Folksam märker nu av fler samtal från kunder som undrar vad som gäller kring resor och covid-19.

För kunder som just nu reser runt i Europa kan det vara svårigheter att få tag på hyrbilar, tågbiljetter och biljetter till andra färdmedel med anledning av de åtgärder som har vidtagits på grund av covid-19.

– Eftersom olika länder ändrar sina restriktioner med kort varsel kan det även påverka möjligheterna till snabb hjälp. Därför är det viktigt att hela tiden följa vad som gäller i det land man befinner sig i. När UD avråder från resor till ett område ska man vända sig till sin researrangör eller flygbolaget för att för ta reda på vilka möjligheter som finns att av- eller omboka resan, säger Hélène Mood, utlandsskadechef Folksam.

Om en kund nyligen har varit sjuk eller skadad, i till exempel covid-19, kan de behöva göra en så kallad medicinsk förhandsbedömning innan resa utomlands då reseförsäkringen har vissa begränsningar.

– Covid-19 är fortfarande en relativt ny sjukdom och det råder fortfarande osäkerhet till viss del om dess följdverkningar. Enligt SOS International finns det tecken på att covid-19 kan ge en långtidspåverkan på lungfunktionen och en flygresa kan då förvärra det tillståndet. Därför vill vi att kunder som har varit sjuka i covid-19 tar kontakt med oss först så att vi kan göra en medicinsk förhandsbedömning, säger Hélène Mood

Folksams reseskydd gäller inte för vårdkostnader, resekostnader eller hemtransporter som uppstår om en kund har haft symptom och sökt vård för de senaste tre månaderna innan avresan. Reseförsäkringen gäller endast vid plötsliga och oförutsedda sjukdomar och olycksfall under resan.

Så här gäller Folksams reseförsäkring och katastrofskydd:

  • Vår reseförsäkring gäller när du avbokar en resa på grund av att du drabbats av akut sjukdom eller olycksfall. Detta gäller både för inrikes- och utrikesresor.
  • Den ersätter inte om du avbokar din resa på grund av att UD och Folkhälsomyndigheten avråder från resa, när du fått läkarintyg för att du tillhör en riskgrupp eller om du avbokar din resa på grund av oro för smitta.
  • Katastrofskyddet omfattar merkostnader på upp till 10 000 kr för att omedelbart ta sig till en säkrare plats, i det här fallet Sverige. Om du varit utomlands sedan coronakrisen inträffade och inte försökt att omedelbart ta dig hem till Sverige gäller inte katastrofskyddet. Inte heller om du reser till ett område som omfattas av UD:s avrådan.
  • För de länder som UD inte längre avråder från gäller katastrofskyddet som vanligt.

På https://www.folksam.se/kundservice/nyheter/coronaviruset uppdateras informationen kontinuerligt.

För mer information:

Hélène Mood, 070-831 59 78
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på