Coronaviruset i Kina

Utrikesdepartementet avråder nu från resor till vissa delar av världen på grund av det pågående utbrottet av Coronaviruset. Här är information till dig som vill ställa in en bokad resa eller befinner dig i området.

Vad gäller om jag vill ställa in min resa?
– Om du har Hemförsäkring Stor eller Resklar ersätter avbeställningsskyddet vid akut sjukdom eller olycksfall. Avbeställningsskyddet ersätter inte avbokad resa på grund av oro för att bli smittad eller om UD avråder från att resa.

Om du inte vill resa på grund av UD:s avrådan till resmålet kan du vända dig till rese- eller flygbolaget för att för ta reda på vilka möjligheter du har att avboka eller omboka din resa.

Vad gäller om jag redan befinner mig i ett riskområde?
– Reseskyddet gäller för nödvändiga och skäliga vårdkostnader om man drabbats av akut sjukdom eller olycksfall under resa. Om du befinner dig i drabbade områden och har frågor eller vill ha hjälp, kontakta i första hand SOS International.

Gäller reseförsäkring om jag måste eller vill åka hem på grund av risken för att smittas av Coronavirus?
Nej, vår reseförsäkring ersätter inte en hemresa i förebyggande syfte för att undvika smitta eller för att man är orolig.

Vad händer om jag blir satt i karantän?
Blir du satt i karantän på grund av risk för smittspridning finns inget försäkringsskydd. Genom försäkringskassan kan du ha möjlighet att få så kallad smittbärarpenning. Läs mer hos Försäkringskassan.

Vi rekommenderar att du löpande kontrollerar UD:s reserekommendationer eftersom de påverkar hur din reseförsäkring gäller.

Telefonnummer till vår larmcentral:
SOS International +46-8 13 60 60

Följ oss på