Så gäller reseförsäkringen efter UD:s nya råd kring resor utomlands

UD:s ändrade rekommendationer kring vart svenskar kan resa har inneburit att Folksams kunder nu har möjlighet att ta del av katastrofskyddet i de länder som avrådan har lyfts ifrån.

Folksams reseskydd gäller som vanligt för akut sjukdom och olycksfall även om resa sker till ett område som omfattas av UD:s avrådan. För de länder som nu UD lyft sin avrådan från gäller katastrofskyddet som vanligt. För övriga länder finns fortfarande en begränsning av katastrofskyddet.

Så här gäller Folksams reseförsäkring och katastrofskydd:

  • Vår reseförsäkring gäller när du avbokar en resa på grund av att du drabbats av akut sjukdom eller olycksfall. Detta gäller både för inrikes- och utrikesresor.
  • Den ersätter inte om du avbokar din resa på grund av att UD och Folkhälsomyndigheten avråder från resa, när du fått läkarintyg för att du tillhör en riskgrupp eller om du avbokar din resa på grund av oro för smitta.
  • Katastrofskyddet omfattar merkostnader på upp till 10 000 kr för att omedelbart ta sig till en säkrare plats, i det här fallet Sverige. Om du varit utomlands sedan coronakrisen inträffade och inte försökt att omedelbart ta dig hem till Sverige gäller inte katastrofskyddet. Inte heller om du reser till ett område som omfattas av UD:s avrådan.
  • För de länder som UD inte längre avråder från gäller katastrofskyddet som vanligt.

https://www.folksam.se/kundservice/nyheter/coronaviruset uppdateras informationen kontinuerligt.

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-06-03

Idag på internationella cykeldagen släpper vi på Folksam ett nytt cykelhjälmstest och i år har vi testat både barn- och vuxenhjälmar. Precis...

2021-03-04

  Tillsammans med stiftelsen Chalmers Industriteknik har vi på Folksam genomfört en studie där vi kartlagt hur gravida använder bältet. S...

2020-08-28

  De allvarliga olyckorna i Järvsös bergscykelpark har skapat diskussion. Självklart innebär downhill en risk i och med hög hastighet i k...

Följ oss på