Hälften av svenskarna skulle behöva spara privat till pensionen

Idag presenterar Folksam en rapport om behovet av att införa en statlig stimulans för privat pensionssparande. Den presenteras i samband med ett webbinarium med bland andra socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) och socialförsäkringsutskottets ordförande Maria Malmer Stenergard (M).

Många 90-talister och de som nu kommer ut på arbetsmarknaden kommer att få under 60 procent av slutlönen i pension inklusive tjänstepension. Baserat på statistik från Pensionsmyndigheten över faktiska pensioner skulle cirka 50 procent av svenskarna behöva pensionsspara privat om de vill få 80 procent av slutlönen i pension.  Samtidigt sticker Sverige ut i Norden och hela OECD som ett av få länder som inte stimulerar privat pensionssparande.

– När pensionerna sjunker som andel av slutlönen behöver allt fler pensionsspara privat för att få den pension de förväntar sig. De med höga inkomster kan löneväxla till tjänstepensionssparande, men den möjligheten är inte lika gynnsam för de med lägre inkomster. Vi anser att det är hög tid att Sverige också stimulerar låg- och medel-inkomsttagare att pensionsspara privat. För att föra upp frågan på den politiska dagordningen har vi tagit fram den här rapporten, säger Ylva Wessén, vd och koncernchef Folksam.

Folksam anser att det är hög tid för att införa ett incitament till privat pensionssparande även för de med lägre inkomster och för medelinkomsttagare. Det förslag som Folksam lyfter i rapporten är att staten ska matcha det privata pensionssparandet med 20 procent, upp till 12 000 kr/år, vilket kan ge en privat pensionsspar-bonus på maximalt 2400 kr/år.

Rapporten pekar också på att nästan 7 av 10 skulle börja spara eller öka sitt sparande till pensionen om deras pensionssparande matchades med en privat pensionsspar-bonus.

– Det är otillfredsställande att nuvarande system enbart gynnar höginkomsttagare som kan spara privat genom löneväxling till tjänstepension. Det är därför hög tid att staten stimulerar privat pensionssparande även för de med lägre inkomster och på så vis uppmuntrar till att ta eget ansvar för sin pension. Annars bör toppen på pensionspyramiden tas bort när politiker och myndigheter förklarar för folk hur pensionssystemet fungerar, säger Anna-Karin Laurell, chef affärsområde Liv.

Se Folksams webbinarium kring ämnet:

För ytterligare information:
Kajsa Moström, presschef Folksam, telefon 0708-31 64 07

Följ oss på