Folksam granskar pensionerna: Alla födda efter 1952 får mindre än hälften av slutlönen

Vi behöver en ny privat pensionsförsäkring och möjligheter till att spara egna pengar i tjänstepensionen. Annars riskerar löntagarna tuffa tider framöver, visar en ny granskning av pensionssystemet*.

– Våra beräkningar visar att de som är födda 1987 eller senare får 43 procent av sin slutlön från den allmänna pensionen om de jobbar tills de är 65 år. De som är födda 1948 får 51 procent av slutlönen. Det är ett riktigt besvärligt läge, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam.

Ambitionen när systemet infördes var att pensionen skulle ligga på 62 procent, men Folksams nya pensionsrapport visar entydigt att den statliga allmänna pensionen minskar som andel av slutlönen. Rapporten visar också att allt färre har tjänstepension som skyddsnät. För närvarande har 93 procent av de nyblivna pensionärerna tjänstepension, men det finns tydliga indikationer på att den andelen minskar.

– Andelen löntagare med kollektivavtal, och därmed tjänstepension, minskade från 94 till 89 procent under perioden 1994 till 2013. Uppskattningsvis saknar idag 450 000 människor en tjänstepensionsförmån i sin anställning. Trenden förstärks också av att fler är företagare, att fler jobbar i andra länder och att det finns 420 000 människor som är arbetslösa, säger Håkan Svärdman.

Föreslår ny K-klassad privat pensionsförsäkring

Många saknar ett tillfredställande pensionssparande för att kompensera att de inte har tjänstepension, konstaterar Folksams rapport, som lanserar flera förslag för att kompensera inkomsttagarna.

Ett förslag är att införa en ny K-klassad privat pensionsförsäkring. Den ska ha samma avkastningsskatt som tjänstepensionen, 15 procent, och skattefria utbetalningar. Pensionen från försäkringen måste tas ut under minst tio år. En halvering av avkastningsskatten kan i genomsnitt ge en höjning av den privata pensionen med 8 till 11 procent.

Ett annat förslag är att svenskarna ska få möjlighet att sätta in egna pengar i det statliga premiepensionssystemet eller i tjänstepensionen. Spararna ska ha rätt till en skattereduktion som motsvarar 30 procent av premieinsättningen, som högst får uppgå till 2,5 procent av 7,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar 10 894 kronor per år.

70 procent av slutlönen istället för 43

– Det är mer fördelaktigt för dem med lägre inkomster än det tidigare avdragsgilla pensionssparandet och som inte tjänar på löneväxling. Med våra förslag skulle en anställd född 1990 få en sammanlagd pension på 70 procent av slutlönen istället för 43 procent utan ett sparande, säger Håkan Svärdman.

Folksams pensionsrapport förordar dessa förslag istället för sparformen investeringssparkonto, ISK, Enligt rapporten har ISK fördelar, men det finns risk för att spararen tar ut pengar innan det är dags för pensionen.

Enligt pensionsrapporten är Folksams förslag också kostnadsneutrala på längre sikt.

– När pensionsinkomsterna ökar får staten ökade inkomster via inkomst- och avkastningsskatten och lägre kostnader för bostadstillägget, säger Håkan Svärdman.

Fakta: Framtidens allmänna pensioner

Årskull Pension som andel av slutlön vid: Årskull Pension som andel av slutlön vid:
65 år 67 år 69 år 65 år 67 år 69 år
1948 51% 64% 79% 1972 46% 57% 71%
1949 50% 63% 79% 1973 45% 57% 70%
1950 50% 63% 78% 1974 45% 57% 70%
1951 50% 63% 78% 1975 45% 57% 70%
1952 50% 62% 77% 1976 45% 56% 69%
1953 49% 62% 77% 1977 45% 56% 69%
1954 49% 62% 76% 1978 45% 56% 69%
1955 49% 61% 76% 1979 44% 56% 69%
1956 49% 61% 76% 1980 44% 56% 68%
1957 48% 61% 75% 1981 44% 55% 68%
1958 48% 61% 75% 1982 44% 55% 68%
1959 48% 60% 75% 1983 44% 55% 68%
1960 48% 60% 74% 1984 44% 55% 68%
1961 48% 60% 74% 1985 44% 55% 67%
1962 47% 60% 74% 1986 44% 54% 67%
1963 47% 59% 73% 1987 43% 54% 67%
1964 47% 59% 73% 1988 43% 54% 67%
1965 47% 59% 73% 1989 43% 54% 66%
1966 47% 59% 72% 1990 43% 54% 66%
1967 47% 58% 72% 1991 43% 54% 66%
1968 46% 58% 72% 1992 43% 54% 66%
1969 46% 58% 71% 1993 43% 53% 66%
1970 46% 58% 71% 1994 43% 53% 65%
1971 46% 57% 71% 1995 43% 53% 65%

* Vägen till ett pensionssystem i världsklass är Folksams vitbok om läget för det svenska pensionssystemet, dess utmaningar och behovet av nödvändiga förändringar för att Sverige ska kunna leverera pensioner i världsklass. Vitboken särrapporteras i fyra delrapporter under 2015, tjänstepensionen, den allmänna pensionen, individuella pensionsförsäkringar och om pensionärer som jobbar längre.

För ytterligare information:
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, 0708-31 53 62
Patric Elmén, t.f presschef Folksam, 0708-31 58 01

 

Följ oss på