Folksam stoppar nyförsäljning av privat pensionsförsäkring med löpande inbetalning

Mot bakgrund av regeringens förslag om att sänka avdragsrätten för privat pensionssparande – och på sikt helt slopa den – har Folksam beslutat att stoppa nyförsäljningen av privat pensionsförsäkring med löpande inbetalning.

– I Folksam lägger vi ned ett stort engagemang på hur våra kunders ekonomiska situation blir efter pensioneringen. Vi ska ge våra kunder en kvalitetssäkrad och behovsorienterad rådgivning samt rekommendera rätt produkter. Med sänkt avdragsrätt för privat pensionsförsäkring kan vi inte längre rekommendera privata pensionsförsäkringar med löpande inbetalning. Därför gör vi den här förändringen, säger Jens Henriksson, vd Folksam.

Regeringen har föreslagit att avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 1 000 till 200 kronor per månad från och med 2015. Regeringen avser även att återkomma med ett förslag om att helt slopa avdragsrätten från och med 2016. Förslaget remitteras under våren och beslut förväntas komma i höst.

Nyförsäljningen av Folksams privata pensionsförsäkring med löpande inbetalning stoppas från och med 1 maj 2014 och tillsvidare, i avvaktan på regeringens beslut. Däremot kan befintliga kunder precis som tidigare fylla på sin privata pensionsförsäkring genom extrainbetalningar upp till 12 000 kronor eller nyteckna engångsbetalda avtal upp till 12 000 kronor.

– Kundernas behov att spara långsiktigt till pensionen kvarstår och ökar dessutom i takt med en allt längre livslängd. Ur ett rådgivningsperspektiv kan vi inte längre rekommendera just privat pensionsförsäkring, men vi har marknadens kanske bästa alternativ i vår Kapitalförsäkring med utbetalningsplan. Vårt råd till befintliga kunder inom privat pensionssparande är också att göra extra insättningar om de önskar nyttja maximal avdragsrätt för kanske sista gången, säger Matz Glenhage, chef affärsområde Privat Finans, Folksam.

Näringsidkare, tjänstepensioner och de som saknar pensionsrätt i sin anställning är undantagna från nyteckningsstoppet.

För ytterligare information:
Andreas Jerat, presschef, Folksam, telefon 0708-31 58 01

Följ oss på