Folksam höjer återigen återbäringsräntan

Från och med den 1 mars höjer Folksam Liv återbäringsräntan för tjänstepension från fem procent till sex procent. Övrig livförsäkring höjs från fyra procent till fem procent.

– Folksams kapitalavkastning har varit fortsatt stark. Vi kan därför höja återbäringsräntan för tjänstepension till den högsta nivån sedan i slutet av 2018. Det är mycket glädjande att återigen kunna kommunicera en höjning till våra kunder, säger Anna-Karin Laurell, chef Affärsområde Liv

Återbäringsräntan är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån (garantiränta) skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna.

Den 1 april 2020 sänkte Folksam återbäringsräntan från fem till två procent för att möta den marknadsnedgång som då skedde och för att trygga kundernas pensionstillgångar. Därefter har man i omgångar höjt återbäringsräntan. Det här blir den fjärde höjningen på mindre än ett år och nu är återbäringsräntan högre än innan pandemin.

Ändringen ligger i linje med Folksams konsolideringspolicy. Den kollektiva konsolideringsgraden, det vill säga relationen mellan värdet på de förvaltade tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 31 januari till 121 procent för tjänstepension och 119 procent för övrig livförsäkring. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

Den senaste femårsperioden (2016 – 2020) har den genomsnittliga återbäringsräntan uppgått till 4,6 procent för övrig livverksamhet.

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-08-26

Nu i veckan anordnas en konferens med fokus på hjärnskakningar inom idrotten. Folksam försäkrar nio av tio idrottare i Sverige, vilket gör att...

2021-07-19

Se hit alla ryttare! Är hjälmen bra? Som alltid när vi testar hjälmar är det omöjligt att veta i förhand vilken hjälm som kommer bli bäst....

2021-07-14

Bara var tredje fyraåring åker bakåtvänt. Redan vid tre års ålder vänder 20 procent av svenska föräldrar sina barn framåt i bilen. Detta ...

Följ oss på