Folksam Liv

Filter

Finansinspektionen ger tillstånd för beståndsöverlåtelse från Folksam Liv till Folksam Tjänstepension AB

Folksam Liv höjer återbäringsräntan till fyra procent