Välkommen till seminarium om att öka medvetenheten kring bältesanvändning för gravida

Hur kan vi öka gravidas säkerhet i bil? Kartläggning av bältesanvändning bland 2 000 gravida.

Datum: Fredag den 12 mars 2021 kl. 10:00-11:30

Plats: Teams

Anmäl dig här !

Säkerhetsbältet är det enskilt viktigaste bilsäkerhetssystemet, så även för gravida. En rad internationella studier pekar dock på flera utmaningar, såsom brister i information och felanvändning av säkerhetsbältet under graviditet. Under 2020 genomförde Chalmers Industriteknik och Folksam en enkätstudie med syftet att undersöka om vi har samma utmaningar i Sverige. Den digitala enkäten spreds via sociala medier och till Folksams kunder. Vi kommer under seminariet presentera resultaten från studien, samt bjuder in till en diskussion om hur vi kan öka gravidas medvetenhet kring hur de ska använda bilbältet.

AGENDA

 • Välkommen – Magnus Granström, föreståndare, SAFER Trafiksäkerhetscentrum
 • Introduktion: Varför är det viktigt att gravida använder bältet rätt? – Lotta Jakobsson, Säkerhetsexpert, Volvo Cars
 • Resultat från enkätstudien – Anna Carlsson, forskare, Chalmers Industriteknik
 • Hur kan vi sprida information? – Helena Stigson, forskningsansvarig, Folksam
 • Expertpanel
  • Maria Krafft, måldirektör, Trafikverket
  • Katarina Bokström verksamhetsansvarig, NTF
  • Lotta Jakobsson, Säkerhetsexpert, Volvo Cars
 • Hur kan vi tillsammans sprida rätt budskap? Dialog med deltagarna och expertpanelen
 • Frågestund

Varmt välkomna!
Anna Carlsson, Chalmers Industriteknik              Helena Stigson, Folksam              

031 – 772 3650                                                            070 – 831 6204                                

Folksams pressjour08-772 66 60pressjour@folksam.se

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-08-26

Nu i veckan anordnas en konferens med fokus på hjärnskakningar inom idrotten. Folksam försäkrar nio av tio idrottare i Sverige, vilket gör att...

2021-07-19

Se hit alla ryttare! Är hjälmen bra? Som alltid när vi testar hjälmar är det omöjligt att veta i förhand vilken hjälm som kommer bli bäst....

2021-07-14

Bara var tredje fyraåring åker bakåtvänt. Redan vid tre års ålder vänder 20 procent av svenska föräldrar sina barn framåt i bilen. Detta ...

Följ oss på