Helena Stigson blir Folksams tredje docent i trafiksäkerhetsforskning

I dag håller Folksams trafikforskare Helena Stigson sin docentföreläsning på Chalmers i Göteborg.  Hon blir därmed den tredje trafikforskaren med den akademiska titeln docent på Folksam.

– Folksams trafikforskning bygger helt på vetenskaplig grund, och den kunskap och det engagemang vi lägger ner gynnar kunderna genom att vår forskning bidrar till att minska skadors konsekvenser i trafiken. För att bibehålla en hög trovärdighet är det viktigt att forskningen håller hög kvalitet. Min docentur vid Chalmers är ett kvitto på det, säger Helena Stigson, trafikforskare Folksam.

Helena Stigsons docentur placeras på Fordonssäkerhet vid institutionen för Tillämpad mekanik vid Chalmers i Göteborg. Hennes docentföreläsning har titeln ”Traffic Safety – by a System Approach with focus on long-term medical consequences”.

Flera av de projekt som Folksam driver, och har drivit, inom trafikforskning har gjorts i samarbete med Chalmers och genom Helena Stigsons utnämning stärks samarbetet ytterligare.

I och med den nya utnämningen har Folksams trafiksäkerhetsforskning hittills lett fram till:

· 6 doktorer (alla vid Karolinska institutet)
· 3 docenter (2 vid Chalmers, 1 vid Umeå universitet)
· 3 professorer (2 vid Chalmers, 1 vid Karolinska institutet)

Utöver dessa har ytterligare åtta doktorsavhandlingar baserats på Folksams material.

För ytterligare information:
Helena Stigson, trafikforskare Folksam, telefon 0708-31 62 04
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66

Följ oss på