Folksam höjer återbäringsräntan till nya rekordnivåer

Från och med den 1 september höjer Folksam Liv återbäringsräntan för tjänstepension från 11 procent till 12 procent och från 8 procent till 9 procent för övrig livförsäkringsverksamhet. Det innebär att räntan för tjänstepension når nya rekordnivåer. Det är den högsta nivån för tjänstepension på 20 år.

– Vår finansiella ställning har stärkts ytterligare och Folksam Liv kan därför fortsätta höja återbäringsräntan för både övrig livförsäkringsverksamhet och tjänstepension. Något som kommer närmare en miljon kunder till del, säger Anna-Karin Laurell, chef Affärsområde Liv.

Ändringen ligger i linje med Folksams konsolideringspolicy. Den kollektiva konsolideringsgraden, det vill säga relationen mellan värdet på de förvaltade tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 31 juli 2021 till 125 procent för tjänstepension och 123 procent för övrig livförsäkring. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna. I en traditionell försäkring med återbäringsränta jämnas avkastningen ut över tiden. Tillfälliga börssvängningar blir därför inte lika kännbara. Återbäringsräntan har i genomsnitt varit 5,8 procent årligen under de senaste fem åren (2016-2020) för tjänstepensionsverksamheten och 4,6 procent för övrig livförsäkringsverksamhet.

Till tjänstepensionsverksamheten räknas pension som bekostas av arbetsgivaren och som grundas på kollektivavtal eller individuella avtal mellan anställd och arbetsgivare. Till övrig livförsäkringsverksamhet räknas övriga försäkringar som inte ryms i definitionen ovan.

Folksamgruppens pressavdelning
08-772 66 60
pressjour@folksam.se

Följ oss på