Flera Volvo-modeller bland de säkraste bilarna 2021


I Folksams rapport och konsumentguide ”Hur säker är bilen?” listas de krocksäkraste bilarna 2021. På topplistan finns flera modeller från Volvo och en vardera från Toyota och Mercedes. Folksams rapport visar också att skillnaden i säkerhet är oerhört stor mellan de säkraste och minst säkra bilmodellerna och att risken att skadas allvarligt eller avlida vid en trafikolycka minskat drastiskt sedan 80-talet.

Rapporten ”Hur säker är bilen” bygger på analyser av 184 000 trafikolyckor som Folksam gått igenom där 55 bilmodeller av 383 fick högsta resultat vad gäller krocksäkerhet, men endast sju av dessa lever upp till kraven för Folksams utmärkelse ”Bra val” då de också har ett effektivt whiplashskydd, antisladd och autobroms som standard.

– Vi ställer höga krav för att en bilmodell ska tillhöra de bästa. Då vi vet att autobroms minskar risken att köra på andra bilar med cirka 40 procent kräver vi att autobroms ska vara standard för att en bil ska rekommenderas som ett ”Bra val”. Många nya säkerhetssystem lanseras för att mildra eller helt undvika krockar. Men vi kan ändå konstatera att bilar fortsätter att bli alltmer krocksäkra även om olyckan skulle vara framme, säger Anders Kullgren, forskningschef på Folksam.

De bilarna som är säkrast enligt Folksams undersökning av verkliga trafikolyckor är minst 40 procent säkrare än genomsnittet. En övervägande majoritet av de som fått utmärkelsen ”Bra val” av dessa är modeller från Volvo och övriga två är från Toyota och Mercedes.

Säkraste bilarna 2021:

  • Volvo S80/V70 10-16                        (48%)
  • Toyota RAV4 15-18                             (45%)
  • Mercedes E-class 15-16                    (44%)
  • Volvo V40 12-19                                  (43%)
  • Volvo S60/V60 10-18                        (42%)
  • Volvo S90/V90 16-                            (41%)
  • Volvo XC60 08-17                              (41%)

Hur stor roll spelar valet av bil?
Det är drygt tio gånger högre risk att omkomma i de minst säkra bilarna jämfört med de säkraste. Nyare bilar har generellt en betydligt högre säkerhetsstandard och därmed färre skadade och dödade. En ny liten bil kan därför vara lika säker eller rent av säkrare, än en gammal stor bil – men skillnaderna mellan olika märken och modeller är stor.

– Om vi jämför bilar lanserade 1981–90 med bilar lanserade 2011–20 så har risken för en invalidiserande personskada halverats och risken att omkomma har minskat med 60-70 procent. Om alla skulle välja bilmodeller med högst krocksäkerhet skulle antalet allvarligt skadade och dödade minska med över 40 procent, avslutar Anders.

Det tar normalt sett flera år innan säkerheten för en bil kan bedömas utifrån verkliga olyckor. Därför kompletteras listan med bilmodeller som har resultat från krocktester utförda av Euro NCAP. Folksams lista omfattar därför totalt över 900 olika bilmodeller där totalt 178 håller tillräckligt hög säkerhet för att få utmärkelsen ”Bra val”. Ett av de viktigaste kraven för att bli klassad som ”Bra val” är autobroms som standard. Övriga krav är antisladd, whiplashskydd samt högsta betyg i Euro NCAP:s krocktester eller bra resultat i verkliga olyckor.

Gör ett bra val med hjälp av Folksams lista
Folksam har i nära 40 år undersökt olika bilmodellers krocksäkerhet och presenterat resultaten. Det för att du som kund ska kunna göra ett tryggt och säkert val när du köper bil – ny som begagnad.

Se hela listan.

Folksams pressjour
08-772 66 60
pressjour@folksam.se

Följ oss på