Folksam ökar sin investering i Heimstaden Bostad

Folksamgruppen har den senaste tiden sammantaget utökat sin investering Heimstaden Bostad genom ett åtagande om 10,75 miljarder kronor. Folksam Liv och Folksam Sak har utökat sin investering med 2,75 miljarder kronor och som kommunicerats nyligen har även KPA Pension, som är en del av Folksamgruppen, utökat sin investering med 8 miljarder kronor.

Kort om Heimstaden

Heimstaden Bostad AB är ett av Europas största privata bostadsfastighetsbolag. Bolagets fastighetsbestånd har vuxit kraftigt under de senaste åren. Fastigheterna finns fördelade på nio geografiska marknader och omfattar drygt 119 000 bostadslägenheter till ett värde om ca 199 miljarder kronor.

Folksamgruppens pressjour

08-772 66 60
pressjour@folksam.se

Följ oss på