Folksamgruppen deltar på konferens om hållbara investeringar

Folksamgruppens koncernchef Jens Henriksson är en av huvudtalarna på konferensen Mobilizing Capital for Sustainable Development Goals, som hålls i Stockholm idag. 

Folksamgruppen har en ledande roll i omställningen till hållbara samhällen och vi är en av världens största privata investerare i gröna och hållbara obligationer.

– Vi vill att våra kunder ska märka att vi bryter ny mark för att vara ledande inom hållbarhet. Det ger kunderna en trygg avkastning och bidrar till vår vision om att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld, säger Jens Henriksson, koncernchef för Folksamgruppen.

Folksamgruppen investerade i april 2018 tre miljarder kronor i en grön obligation, utställd av Europeiska investeringsbanken och den investeringen är vår hittills största enskilda investering i gröna obligationer.

De senaste två åren har Folksamgruppen investerat omkring tjugo miljarder kronor i gröna och hållbara obligationer. Målet är att innan utgången av 2018 öka investeringarna till tjugofem miljarder kronor.

– Inom Folksamgruppen, med ett förvaltat kapital på över 400 miljarder kronor, är vi engagerade i att finansiera omställningen till mer hållbara samhällen. Vi investerar i hållbart eftersom det är mer lönsamt, säger Jens Henriksson.

Dessutom medverkar Carina Lundberg Markow, chefsstrateg för Ansvarsfull kapitalförvaltning på Folksamgruppen, som moderator för en paneldebatt.

Konferensen “Mobilizing Capital for Sustainable Development Goals” anordnas av GRI (Global Reporting Initiative) och FN-organen PRI (UN Priniciples for Responsible Investment) och UN Global Compact.

För ytterligare information:
Folksamgruppens pressjour 08-772 66 60

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2020-06-23

Just nu genomför vi på Folksam en undersökning om gravidas bilbältesanvändning tillsammans med Chalmers industriteknik. Undersökningen är ö...

2020-05-19

I fredags släppte vi på Folksam ett nytt hjälmtest. Nytt för i år är att vi på Folksam genomförde testet med stöd från intresseorganisati...

2020-03-08

I dag på internationella kvinnodagen vill jag göra er uppmärksamma att det även behöver arbetas med att få bort ojämlikheter i transportsyst...

Följ oss på