Folksamgruppen förvärvar tre fastigheter i centrala Stockholm

Folksamgruppen förvärvar genom dotterbolaget KPA Pension fastigheterna Adonis 2, Adonis 16 och Moraset 24 i centrala Stockholm av AMF för cirka 2,14 miljarder kronor. Fastigheternas uthyrbara area uppgår till drygt 14 000 kvadratmeter och tillträdet sker den 1 mars 2022. Förvärvet är en del i KPA Pensions strategi att göra långsiktiga investeringar i syfte att ge sina kunder en bra avkastning på sina pensionspengar.

– Vi fortsätter vår lönsamma expansion av fastighetsportföljen och det känns bra att nu kunna förvärva dessa tre stabila förvaltningsfastigheter på vår kärnmarknad i Stockholm, säger Lars Johnsson, fastighetsdirektör i Folksamgruppen.

Andelen fastigheter i KPA Pensions tillgångsportfölj uppgår idag till 8,4 procent vilket, genom förvärvet, ökar till 9,2 procent.

– Vi på KPA Pension har som uppgift att ta hand om våra kunder i kommun- och regionsektorn genom att ge dem en trygg och bra pension. Genom att öka andelen fastigheter i tillgångsportföljen skapar vi bättre förutsättningar för en bra avkastning åt våra kunder vilket kommer att gynna dem och deras pensionspengar under många år framöver, säger Camilla Larsson, vd på KPA Pension.

För ytterligare information:
Folksams pressavdelning, telefon 08-772 66 60 alt via e-post pressjour@folksam.se
www.folksam.se

Om Folksamgruppen
Folksamgruppen erbjuder försäkringar, pensioner och långsiktigt sparande. Folksamgruppens vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Folksamgruppen består av de kundägda försäkringsgrupperna Folksam Liv och Folksam Sak med dotterföretag. I Folksamgruppen ingår varumärken som Folksam, KPA Pension och Folksam LO Pension.

Om KPA Pension
KPA Pension är det ledande tjänstepensionsbolaget i kommunsektorn. Vi förvaltar tjänstepensioner tryggt och hållbart åt drygt 2 miljoner kunder och administrerar tjänstepension åt kommuner, regioner och kommunala bolag. Läs mer påwww.kpa.se

Följ oss på