Folksam Liv ändrar återbäringsräntan

Folksam Liv sänker återbäringsräntan, men den är fortfarande högre än snittet de senaste fem åren. Från och med den 1 mars 2022 justeras återbäringsräntan för övrig livförsäkringsverksamhet från 10 procent till 7 procent. Återbäringsräntan för tjänstepensionsverksamheten justeras från 12 procent till 8 procent. En avgörande faktor bakom beslutet är den senaste tidens oroliga börsklimat där Rysslands invasion av Ukraina förstärker en redan negativ börstrend.

– I denna allvarliga stund går våra tankar naturligtvis i första hand till invånarna i Ukraina.  Rysslands invasion kommer troligen även påverka utvecklingen av den globala ekonomin, vilket vi nu anpassar till. Vi kommer fortsätta fördela en i sammanhanget hög återbäring och kunderna kan känna sig trygga, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam.

Förändringen av återbäringsräntan ligger i linje med Folksams konsolideringspolicy. Den kollektiva konsolideringsgraden, det vill säga relationen mellan värdet på de förvaltade tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 31 januari 2022 till 120 procent för övrig livförsäkring och 121 procent för tjänstepension. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

Om återbäringsränta
Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna. Återbäringsräntan har i genomsnitt varit 6,6 procent årligen under de senaste fem åren (2017-2021) för tjänstepensionsverksamheten och 5,0 procent för övrig livförsäkringsverksamhet.

Till övrig livförsäkringsverksamhet räknas övriga försäkringar som exempelvis de olika sparprodukter som Folksam Liv erbjuder privatpersoner och företag. Till tjänstepensionsverksamheten räknas pension som bekostas av arbetsgivaren och som grundas på kollektivavtal eller individuella avtal mellan anställd och arbetsgivare.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på