Folksam skänker 1 miljon kronor för att stötta jordbruk i fattiga länder

Biståndsorganisationen We Effects arbete drabbas av regeringens omallokering av biståndet och nu riskerar projekt och samarbeten som byggts upp under flera år att raseras. Folksam skänker nu 1 miljon kronor till We Effect för att stötta i deras arbete för att bland annat skapa hållbara jordbruk, minska miljö- och klimatpåverkan, samt att bekämpa fattigdom.

Nedskärningen av biståndet är den största någonsin i svensk historia, samtidigt som världen befinner sig i den allvarligaste humanitära situationen sedan andra världskriget. Rapporter visar dock att det inte är matbrist som ligger till grund för den snabba ökningen av hunger.

– Vi ser till exempel att priserna på basvaror har ökat med 50 procent, vilket är ohållbart för många familjer i fattiga länder. Vi behöver tillsammans öka möjligheten för fler, inte minst fattiga länders självförsörjningsgrad och minska beroendet av import, säger Karin Stenmar, hållbarhetschef på Folksam.

Folksam har stöttat We Effects arbete mot fattigdom i över 50 år, de senaste två decennierna har Folksam, tillsammans med sina medarbetare bidragit med över 23 miljoner kronor till We Effects arbete mot fattigdom i andra delar av världen.

– Det är initiativ som detta som gör We Effect stolta över att vara en del av den svenska kooperativa rörelsen. Folksams initiativ kommer i precis rätt stund när livsviktiga insatser hotas av de nerskärningar som regeringen beslutat om. Tack vare samarbetet med Folksam kan vi fortsätta göra det vi är bäst på – att stödja människor att ta sig ur fattigdom och hunger, säger Anna Tibblin, generalsekreterare på We Effects.

På samma tema presenterade Folksam i juni en miljardinvestering i FN-organet International Fund for Agricultural Development (IFAD) som emitterat sin första obligation någonsin. Investeringen, där Folksamgruppen är den enda finansiären, ska bidra till att minska matbristen och öka tillväxten i världens fattigare länder. Bland annat genom att hjälpa småskaliga jordbrukare att anpassa sig till klimatförändringarna.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på