Folksamgruppen investerar tre miljarder i ny kreditfond från P Capital Partners

Folksamgruppen investerar cirka tre miljarder kronor i P Capital Partners femte kreditfond, PCP V. Fonden PCP V erbjuder finansiering till företag i norra Europa som är i behov av kapital för att exempelvis expandera sin verksamhet ytterligare. 

– Folksamgruppen har vid ett flertal tillfällen investerat i P Capitals kreditfonder med bra resultat. Målet med vår nya investering i PCP V är att ge våra kunder en bra avkastning på sina pensionspengar, att vi samtidigt bidrar till att företag kan växa och ta nästa steg är naturligtvis också positivt, säger Marcus Blomberg, investeringschef på Folksamgruppen.

Folksamgruppen har investerat i samtliga fyra föregångare till fonden PCP V. Under 2021 investerade Folksamgruppen även cirka 3 miljarder kronor i PCP Transition Partner Fund, en fond vars syfte är att finansiera och stötta övergången till en hållbar verksamhet för medelstora europeiska företag.

Investeringen inom Folksamgruppen fördelar sig enligt följande:

Folksam Liv, drygt 1 000 miljoner kronor
Folksam Sak, cirka 230 miljoner kronor
KPA Tjänstepensionsförsäkring cirka 1 570 miljoner kronor

Utöver detta investerar även Konsumentkooperationens pensionsstiftelse cirka 130 miljoner kronor.
Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på