Höjningen av garantipensionen ökar inte pensionärers köpkraft

I veckan sker de första pensionsutbetalningarna där höjningen av garantipensionen på 1000 kronor är inkluderad. Enligt uträkningar som Folksam genomfört har dock höjningen liten effekt på köpkraften hos de pensionärer som berörs. När inflationen tas med i beräkningen kan höjningen av garantipensionen för vissa av de berörda pensionärerna innebära så lite som 117 kronor mer i plånboken.

– Den genomförda höjningen av garantipensionen kommer dessvärre inte öka köpkraften speciellt mycket hos de berörda pensionärerna under 2022. Den höga inflationen och ökade priser innebär i realiteten att många får knappt 200 kronor mer i månaden att röra sig med, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

2023 höjs prisbasbeloppet kraftigt, från 48 300 kronor till 52 000 kronor, vilket höjer garantipensionen med 1400 kronor per månad efter skatt jämfört med vad en ensamstående garantipensionär hade i början av januari i år, men effekten av inflationen innebär att den faktiska ökningen i köpkraft stannar på ungefär hälften. Pensionärer med allmän pension i form av inkomst- och premiepension som inte är berättigade till garantipension kompenseras inte för inflationen utan får sin köpkraft försämrad med i genomsnitt 800 kronor per månad efter skatt.

– Vi vet att många pensionärer anser att deras sammanlagda pension blev längre än förväntat och det är långt ifrån säkert att höjningen av garantipensionen kommer förändra den inställningen i någon vidare utsträckning. Det är fortfarande nödvändigt att ha tjänstepension och allt oftare även ett privat pensionssparande för att undvika att bli besviken när det är dags att gå i pension, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Räkneexempel:
År 2022
Vid en genomsnittlig kommunalskatt på 32,5 procent (inklusive begravningsavgift) får en ensamstående med hel garantipension 117 kronor mer per månad efter skatt när inflationen tas med i beräkningen och en gift person får 176 kronor mer per månad efter skatt.

År 2023
Vid en genomsnittlig kommunalskatt på 32,5 procent (inklusive begravningsavgift) får en ensamstående med hel garantipension 669 kronor mer per månad efter skatt när inflationen tas med i beräkningen och en gift person får 675 kronor mer per månad efter skatt.

Fakta garantipension*
– Garantipensionen höjs från och med augusti med 1000 kr/mån.
– Maxbeloppet för ensamstående höjdes från 8 779 till 9781 kr/mån och från 7 853 till 8 855 kr/mån för gifta.
– Höjningen innebär att antalet pensionärer med garantipension ökar från drygt 660 000 till 960 000, vilket motsvarar 43 procent av alla personer över 65 år som tar ut allmän pension.
– Höjningen beräknas kosta 9,7 miljarder kronor för år 2023.

*Källa Folksam och Pensionsmyndigheten

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på