Varning för skyfall och lokala översvämningar

SMHI har gått ut med både orangea och röda varningar för översvämningar i flera delar av landet, framför allt i de södra delarna. Översvämningarna är en konsekvens av tidigare snösmältning i kombination med stora regnmängder. Folksam har ännu inte kunnat se någon stor ökning i antalet översvämningsskador men vill uppmana till skadeförebyggande åtgärder och försiktighet.

Varningarna innebär en stor risk för kraftiga regnmängder som kan leda till att vattendrag orsakar översvämningar i bland annat källare och dagvattensystem. Bland Folksams kunder är det i huvudsak villaägare som råkar ut för översvämning hemma som en konsekvens av vädret.

Bland villaägare är den främsta orsaken till skador att vatten trängt upp ur avloppsledningens golvbrunn inomhus. Det är också vanligt att vattnet strömmar in direkt i byggnaden från markytan genom ventiler, fönster, dörrar eller garageportar. Folksams studier visar att över hälften av de översvämningsskador som uppstått har gjort det genom att vatten tar sig in genom dörrar.

– Vi vet sedan tidigare att i nästan tio procent av översvämningsfall i villor har regnvatten kommit in via marken eller grunden, men det är även vanligt att översvämningen orsakats av en överfull dagvattenbrunn, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

Det finns en rad åtgärder man kan vidta för att minska risken för vattenskador, allt från enkla saker man som boende kan göra själv här och nu – till mer långsiktiga åtgärder för att skydda sitt hem mot klimatrelaterade skador, såsom översvämningar.

– För att undvika översvämning i källaren kan man som villaägare göra ett flertal saker. Det är viktigt att rensa och se över dagvattenbrunnar, hängrännor och om det finns en trappnedgång att även rensa golvbrunnar där. Om skadan inte går att förebygga, placera dina saker femtio centimeter upp från golvet, då undviker de flesta att få sitt lösöre skadat, säger Erik Arvidsson.

Folksams tips för skydd mot översvämning:

•    Kolla tomten – kontrollera att diken i angränsning till tomten fungerar och har avrinning
•    Ventiler – se till att vatten inte kan tränga in i byggnaden genom ventilerna
•    Dagvattenbrunnar – rensa brunnar så att vatten kan rinna undan och håll brunnarna rena från skräp (sommar och höst) och isbildning (våren), till exempel genom att lägga grovsalt på brunnen på kvällen
•    Rengör – rensa om du hittar stopp – var extra noga med brunnar i nedsänkta garagenedfarter och vid källartrappor
•    Dörrar till källare och garage – säkerställ att det är tätt mellan dörr och karm, till exempel genom att fästa en presenning mot utsidan av dörren. Lägg något tungt ovanpå presenningen mot dörren
•    Värdesaker – placera fuktkänsliga ägodelar högre upp i huset eller använd någon form av förhöjning så de står minst 50 cm ovanför golvet
•    Var uppdaterad – följ väderrapporterna där varningar brukar läsas upp

Läs mer om vad man kan göra för att skydda sig, vad man kan göra om man drabbats, samt hur försäkringen gäller här.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på