Riksbankens räntebana mer anmärkningsvärd än räntehöjningen

Riksbanken höjde idag styrräntan med 50 punkter till 3,5 procent. Det har spekulerats på olika håll i allt från oförändrad ränta till en höjning på 25 eller 50 punkter. Då höjningen var diskonterad blev det inte någon större reaktion på marknaden. Folksams chefsekonom, Marcus Svedberg anser att Riksbankens räntebana är mer anmärkningsvärd än höjningen i sig.

Riksbankens räntebana låg tidigare på 3,3 procent för hela prognosperioden och höjdes nu till 3,7 procent för att sedan sjunka till 3,6 procent år 2025. Vidare är Riksbankens prognos för KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) 1,8 procent år 2025.

– Räntebanan signalerar å ena sidan att Riksbanken inte riktigt är klara med höjningarna och å andra sidan att man inte avser att sänka räntan i någon större utsträckning ens när inflationen kommit ned och ekonomin fortfarande verkar under potentialen. Prognoserna är anmärkningsvärda eftersom det skulle innebära en realränta på 1,8 procent, vilket är extremt högt och långt över den nivå som ekonomer anser vara neutralt, samtidigt som Riksbanken tror att utbudsgapet är negativt 2025, säger Marcus Svedberg, Chefsekonom på Folksam.

Konjunkturinstitutet gör ungefär samma ekonomiska prognos som Riksbanken år 2025, de tror däremot att styrräntan kommer ligga på 1,5 procent i nominella termer, vilket anses vara väldigt lågt och en bra bit under neutral nivå.

Marknaden i sin tur prissätter en styrränta kring 2,5 procent vid samma tidpunkt, vilket antyder en realränta på 0,5 procent om inflationen är på målet, vilket också är mer i linje med vad som anses vara neutralt.

– Vad som ligger bakom Riksbankens och Konjunkturinstitutets vitt skilda prognoser av räntan på sikt är oklart. Vad som däremot är klart är att marknaden inte verkar bry sig, vilket i sig indikerar att räntebanan har spelat ut sin roll helt. Och det är kanske lika bra eftersom den aldrig varit speciellt träffsäker, avslutar Marcus Svedberg.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på