Folksam om budgeten: Ser ljuspunkter, men viktiga åtgärder lyser med sin frånvaro

Idag presenterade regeringen sin nya statsbudget. Folksams chefsekonom Marcus Svedberg och Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam ser ljuspunkter, men ser även att viktiga åtgärder lyser med sin frånvaro.

– Givet det komplicerade ekonomiska läget tycker jag att budgeten på totalen är väl avvägd. Det är en budget präglad av återhållsamhet vilket ur ett makroperspektiv är positivt och minskar risken att finanspolitiken motverkar den förda penningpolitiken, säger Marcus Svedberg, chefsekonom på Folksam.

– Jag saknar fler produktionsfrämjande satsningar och ställer mig tveksam till vissa av de nya subventioner som presenterades, både rent kostnadsmässigt och ur ett klimatperspektiv.Folksam har ett klimatmål om att klimatavtrycket till år 2025 ska minska med 29 procent för placeringsportföljerna, dvs från aktier, företagsobligationer och fastigheter samt att växthusgasutsläppen ska vara nettonoll till år 2050. Våra kunder drabbas av översvämningar och stormar. Därför behöver vi politik som snabbar upp klimatomställningen. Med den budget som presenterades idag har jag svårt att se hur Sverige ska klara att nå sina klimatmål, säger Marcus Svedberg, chefekonom på Folksam.

Pensionärerna och deras ekonomiska situation var inte i fokus under valrörelsen och i den nya budgeten presenteras få nya förslag med koppling till pensionärer.Garantipensionärer kompenseras genom att ersättningarna räknas upp i takt med inflationen. Jobbskatteavdraget förstärks för de som fortsätter att arbeta efter fyllda 65. Incitament till att arbeta längre är bra ur pensionshänseende.

– Den nya budgeten som presenteras idag saknar åtgärder som underlättar för alla de pensionärer med en pension som ligger över grundskyddet. Många av dessa pensionärer kommer se sin köpkraft minska med upp till 500 kronor i månaden till följd av den höga inflationen med högre hyror och stigande matpriser som följd, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

– Givet det tuffa ekonomiska läget och regeringens begränsade reformutrymme till trots är det viktigt att inte tappa bort frågan om incitament för att öka det privata pensionssparandet. Att komplettera sin allmänna pension och tjänstepension med ett privat pensionssparande skulle öka motståndskraften och den ekonomiska tryggheten hos många av våra äldre, avslutar Håkan Svärdman.

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på